Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ VDn har ordet / Innovation – en förutsättning för överlevnad

Innovation – en förutsättning för överlevnad

Innovation är utveckling och utveckling ger välstånd. Utan innovation stagnerar allt. Innovation pågår hela tiden och överallt. Det trösterika med innovationer är dessutom att de aldrig kan kommenderas fram. All innovation började först i någons hjärna, inte efter ett beslut i en förvaltning eller i någon politisk församling. En tanke, en idé, ett frö till framtiden.

För industrin och näringslivet är innovationer en absolut förutsättning för överlevnad. Utan förändring ingen utveckling. Verksamheten och produkterna måste hela tiden utvecklas. Det finns alltid någon som kan göra det du gör billigare och ungefär lika bra. Därför är utveckling lite som att cykla: i den stund du slutar trampa tappar du farten, hinns i kapp, blir omsprungen och trillar slutligen omkull. Innovation handlar också om produktivitet, organisation och om processer. Det behöver inte bara handla om produkter. Detta blir extra tydligt i tider av digitalisering. Industrin automatiseras, robotiseras och förändras. Förändring har blivit ett konstant tillstånd och få kan hantera det så bra som industrin, vars produkter och verksamhet spelar VM varje dag i den globaliserade ekonomin. Detta gör industrin unik.

Detta är å andra sidan också en nyckel för att kunna rekrytera morgondagens medarbetare på alla nivåer i företagen. Innovativa och framgångsrika företag kommer med nödvändighet även att attrahera de mest nyfikna och kreativa medarbetarna. Konkurrenskraft, rekrytering och innovation hänger tätt ihop och när de fungerar tillsammans sker mirakel inom industrin varje dag i hela landet. Industrin skapar välfärd och arbetstillfällen. I Sverige får nästan en miljon arbetstagare sin försörjning från industrin. Dessutom skapar ett jobb i industrin i snitt ytterligare två arbetstillfällen i kringliggande sektorer som industrinära tjänster, underhåll, konsulttjänster och så vidare.

Detta kan möjligen vara värt att fundera på för den som undrar vem som betalar för välfärden och hur välståndet som kommer av detta ska fördelas. I brinnande valrörelse talas det väldigt mycket om fördelning av välståndet, men beklämmande lite om förutsättningarna för skapandet av det. Här finns onekligen utrymme för innovation.

David Johnsson

Vd, TMF

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen