Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Enkäten

Enkäten

 • Om innovation i Sverige

  Om innovation i Sverige

  Enkäten: Vi gav riksdagspartierna möjlighet att berätta om sina tankar om innovation inför valet 2014. Samtliga partier fick chansen att svara och fem av dem tog chansen.

 • Om hållbarhet i framtiden

  Om hållbarhet i framtiden

  Ytbehandling är en av många hållbarhetsfrågor företagen i trä- och möbelindustrin tampas med, men vilken fråga är viktigast framöver? Vi frågade tre medlemsföretag.

 • Om webbstrategier

  Om webbstrategier

  Tilltalande, enkel och lättläst. Det är tre grundkrav en webbplats måste uppfylla för att ha en chans i konkurrensen om kundernas uppmärksamhet. Men hur resonerar medlemsföretagen? Text Kristofer Sandberg Vad är det viktigaste för er när det gäller er webbplats? Ärlighet varar längst – Vi satsar mycket på vårt nya varumärke som vi lanserade i oktober…

 • Om export i kristider

  Om export i kristider

  Den ekonomiska krisen i Europa växer. Men svackan kan också innebära möjligheter för dem som är snabbfotade. Hur påverkas er exportstrategi av vad som sker i omvärlden? ”Vi håller fast vid vår strategi” – Vi exporterar i dag främst till våra nordiska grannar, där vi inte känner av den ekonomiska krisen i så stor utsträckning.…

 • Om kompetensutveckling

  Om kompetensutveckling

  Kompetensutveckling är a och o för de flesta företag. Men hur ser förutsättningarna ut egentligen?

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen