Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Enkäten / Om hållbarhet i framtiden

Om hållbarhet i framtiden

Ytbehandling är en av många hållbarhetsfrågor företagen i trä- och möbelindustrin tampas med, men vilken fråga är viktigast framöver? Vi frågade tre medlemsföretag.

Vilken är den viktigaste hållbarhetsfrågan?

Erik Carlsson, Kvalitet- och miljöchef, Nobia Production Sweden:

”Att minska utsläppen av koldioxid från tillverkning och transporter.”

Patrik Johansson, Miljöchef, Inwido:

”Att säkra ett ansvarsfullt och hållbart skogsbruk och samtidigt kartlägga och marknadsföra träets klimatfördelar i ett livscykelperspektiv.”

Mikael Frejdeman, Miljöchef, Deromegruppen:

”Ett effektivt utnyttjande av trä från närliggande skogar, i form av trävaror, byggkomponenter och hus. Det bidrar till att minska klimatpåverkan när det görs på ett energieffektivt sätt.”

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen