Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Inblick / Ett lyckat Stockholm Furniture Fair

Ett lyckat Stockholm Furniture Fair

Engagerat samtal. Diskussionen leddes av ­Hanna Nova ­Beatrice, chefredaktör på tidningen Residence. ­Panelen bestod av Cecilia Ask Engström från TMF, möbelproducenten Johan Lindau, Blå Station, journalisterna Erica Treijs, SvD, Frida Jeppsson Prime, RUM och Dan Gordan, Sköna Hem. Foto Cecilia Uhler

Branschen behöver kommunicera och lagstiftningen uppdateras. Det var några åsikter som kom fram när möbelbranschen intog scenen på Stockholm Furniture Fair 2013.

I panelendebatten, som anordnades av tidningen RUM och TMF, diskuterades vilken roll branschen har när det gäller att informera/motverka/främja förekomsten av piratkopior.

Panelen var överens om att branschen har allt att vinna på att kommunicera de värden som svenska originalmöbler har; hur de produceras, hur de är gjorda och hur designprocessen går till. Vad skiljer en kopia från ett original?

När det gällde TMF:s övriga mässvecka dominerades montern av Möbelfakta – ett numera naturligt inslag på möbel-Sveriges årliga mötesplats. Varumärket blir alltmer erkänt och besökarna kunde se ett urval av märkta möbler samt ett bildspel över samtliga märkningar, nu över 100 stycken. Under mässveckan hölls dessutom två seminarier med upphandlarfokus.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen