Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Inblick / Trähusdagarna en succé

Trähusdagarna en succé

Det årliga TMF-evenemanget i Borås (13–14 mars)  var fullsatt med över 120 deltagare samt intressanta föredragshållare. Dagarna gick i hållbarhetens anda.

Den mest underhållande talaren var kanske Thomas Fürth från Kairos Future som gav perspektiv på hur vår verklighet ser ut och de reflektioner som kan dras av att studera olika generationer och personlighetstyper. Och – hur det rimligen borde påverka branschen och på det sätt som vi bygger och utformar bostäder. Vilka behov som ”90-talisterna” sätter i första rummet och hur det skiljer sig från hur kanske de flesta av oss annars anser att ett hus ska utformas.

Aerogel eller ”rymdisolering”  kom också på tal och hur detta kan komma att påverka på det sätt vi bygger allt tjockare väggar. Är det dags att bygga smartare med ny teknik? Och framförallt – vågar vi?! Paroc presenterade ett fullskaligt case utfört i Finland strax utanför Helsingfors med prefabricerade fasadväggelement som i princip monterades på befintlig fasad för energirenovering. Projektet förbättrade energi-prestandan i fastigheten från tidigare cirka 200 kWh/år till 20.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen