Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Aktuellt / Enkäten / Om export i kristider

Om export i kristider

Den ekonomiska krisen i Europa växer. Men svackan kan också innebära möjligheter för dem som är snabbfotade.

Hur påverkas er exportstrategi
av vad som sker i omvärlden?

”Vi håller fast vid vår strategi”

– Vi exporterar i dag främst till våra nordiska grannar, där vi inte känner av den ekonomiska krisen i så stor utsträckning. Den kundgrupp vi vänder oss till är heller inte så påverkade av det ekonomiska läget i Europa.
Vår exportförsäljning påverkas självklart av den starka svenska kronan och vi kan se en avmattning på marknaderna i Europa utanför Norden.
Vi håller dock fast vid vår strategi, även om det tar längre tid att hitta rätt partner. Vi ser Ryssland och Ukraina som en viktig del i vår expansion.

Katarina Nilsson, Export sales manager, Kvänum

”Fokus på effektivitet”

– Vi påverkas givetvis av vad som sker i utlandet. Men det är egentligen ingen större ändring då konjunkturen har varit svag under en lång tid. Det som gäller är därför fortsatt försiktighet på kostnadssidan och fokus på effektivitet.

Morten Falkenberg, Vd, Nobia

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen