Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Aktuellt / The Yellow Thread – svensk möbelprägel på ordförandeskapet i Bryssel

The Yellow Thread – svensk möbelprägel på ordförandeskapet i Bryssel

Under det svenska ordförandeskapet i EU utsmyckas rådsbyggnaderna i Bryssel utifrån konceptet The Yellow Thread. En gul tråd av hopp, samhörighet och nyfikenhet löper genom lokalerna och låter innovation möta hantverk och tradition. Den konstnärliga gestaltningen är skapad av designbyrån Färg & Blanche – på uppdrag av Svenska Institutet – med möbler från huvudsakligen Gärsnäs och Johanson Design.

Varje ordförandeskap i EU:s ministerråd har möjlighet att sätta sin prägel på delar av rådsbyggnaderna Justus Lipsius och Europabyggnaden i Bryssel och nu sker det alltså via de kända formgivarna Fredrik Färg och Emma Marga Blanche.

Det finns flera anledningar till att byrån valde att låta konceptet utgå från den gula färgen.

– Gul är den mest lysande färgen i färgspektrat. En färg som fångar vår uppmärksamhet mer än någon annan, och som står för glädje, optimism, upplysning och kreativitet. Gult symboliserar också det nordiska ljuset, säger Emma Marga Blanche.

De gula stjärnorna i EU-flaggan symboliserar dessutom enighet, solidaritet och harmoni bland Europas folk. Själva tråden är en symbol för att vägleda och länka samman människor, samhällen och idéer.

Bakom möblerna står huvudsakligen Johanson Design och Gärsnäs samt nya unikt framtagna produkter och scenografi tillverkad i Färg & Blanche ateljé. Projektet har genomförts med flera svenska underleverantörer och bland annat har företaget Puuts svarvat alla trä pelare för den stora installationen i Atriet.

33129977702_a3030fd557_o

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen