Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Enkäten / Om innovation i Sverige

Om innovation i Sverige

Vi gav riksdagspartierna möjlighet att berätta om sina tankar om innovation inför valet 2014. Samtliga partier fick chansen att svara och här är de som tog den.

Ett år till valet: Hur ska Sverige bli bättre på innovation?

Jennie Nilssonstor ros+s+fpJennie Nilsson, Näringspolitisk talesperson, Socialdemokraterna

”Vi vill se en stärkt strategisk samverkan mellan näringslivet och forskningen kring nya områden som transporter, miljö- och energi, hälsa-och livsvetenskap, den demografiska utmaningen och Sveriges attraktionskraft. Den strategiska samverkan bör ske inom ramen för ett innovationspolitiskt råd som ska ledas av statsministern.  Därtill vill vi också se över det statliga riskkapitalsystemet så att innovatörer kan få riskvilligt -kapital för att investera i sina idéer.”

jessica bildSVnya_moderaterna_rund_logotyp__jpg

Jessika Polfjärd, Gruppledare i Näringsutskottet, Moderaterna

”Vi behöver fortsätta att använda kunskap, kompetens och erfarenhet i nya lösningar. Vi ska fortsätta arbetet med att skapa goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap, främst genom regelförenkling, förstärkt utbildning och forskning, bättre finansieringsmöjligheter, fortsatt kompetenshöjning samt fortsätta arbetet för mer innovationsdriven upphandling. Regeringen presenterade nyligen sin innovationsstrategi som syftar till att förbättra innovationsklimatet.”

Gustav Fridolin 0077MP_logo_org_vit_CMYK

Gustav Fridolin, Språkrör, Miljöpartiet

”Innovationer drivs av behov. Genom att samla Sverige för att möta våra stora utmaningar med till exempel klimatet så kan innovationer växa fram. Tydliga politiska mål och spelregler som gör det säkert för näringslivet att investeringar lönar sig, samt gemensamma offentliga investeringar i utbildning, infrastruktur och samhällsbyggande driver också fram innovationer. Staten kan även fungera som en bra första kund. I den högre utbildningen ska samverkan med näringslivet premieras.”

15222 - Eva Flyborg37 - FPLIB_RGB

Eva Flyborg, Näringspolitisk talesperson, Folkpartiet

”Den nationella innovationsstrategi som regeringen antog 2012 utgör en bra grund för ett bättre innovationsklimat i Sverige. I juni beslöt också regeringen att uppdra till Vinnova att bygga upp ett sekretariat som ska underlätta FOU-satsningar i små och medelstora företag. Dessutom betyder regeringens offensiva politik på forskningsområdet mycket för att underlätta innovationer. Folkpartiet har även föreslagit att en skatterabatt för företags FOU-satsningar borde införas.”

press-jonas6SVoluxbrokb1wphqyecx54hg

Jonas Sjöstedt, Partiledare, Vänsterpartiet

”Vi vill bland annat stimulera forskning och utveckling i små och medelstora företag. Därför vill vi införa ett stöd som ska omfatta alla företag med upp till 250 anställda. Vi vill också stärka industriforskningsinstitutens verksamhet, särskilt med inriktning mot miljöteknik och innovation. Vi vill att Innovationsbron, ALMI Företagspartner AB och Inlandsinnovation förs ihop till en ny organisation med uppgift att stimulera kapitalförsörjningen i de riktigt tidiga faserna.”

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen