Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Reportaget / 3D – hot eller hopp?

3D – hot eller hopp?

ALEXANDER LERVIK

Det första patentet kom redan 1984, men likt många andra nya teknologier är det först i dag 3D-printing börjar få ett genombrott. Det handlar om att skriva ut fysiska, tredimensionella föremål – en  teknik som både kan bidra till och bli ett hot mot trä- och möbelindustrin.  

Text: Per Torberger  Foto: Christine Olsson/Scanpix

Traditionellt har produkter skapats genom att en stor bit oformligt material har sågats, filats, gjutits och slipats till en mindre bit format material. En del till en produkt, eller en helt färdig produkt.

En 3D-skrivare arbetar åt andra hållet: den bygger bit för bit upp slutprodukten från ingenting, genom att lägga till materialet på precis rätt ställe.

Metoden kallas för ”additiv produktion”. De första 3D-skrivarna arbetade i plast, men i dag finns det skrivare för alla möjliga material. Olika plaster, trä, glas, metaller, vissa typer av textil – forskare experimenterar till och med med 3D-utskrifter av mänsklig vävnad, för att i framtiden kunna skriva ut mänskliga organ.

Parallellt med utvecklingen av själva utskriftstekniken, har 3D-skrivarna lämnat laboratorierna. I dag finns det mängder av företag som erbjuder 3D-utskrifter för en förhållandevis liten peng, samtidigt som det finns 3D-skrivare att köpa för vem som helst för en kostnad under 20 000 kronor.

De föremål som ska skrivas ut görs i 3D-program – här räcker det med gratisprogrammet Google Sketch-up. Ett alternativ är att skanna av ett föremål i en 3D-skanner, och sedan skriva ut det.

Intresset för 3D-skrivande är stort och växer stadigt. Enligt Fredrik Finnberg, vd på printbyrån Digital Mechanics i Västerås, växer branschen med cirka 30 procent varje år.  Digital Mechanics startade 2005 och har i dag 13 3D-skrivare. Skrivarna går dygnet runt sju dagar i veckan – 2012 skrevs totalt omkring 40 000 enheter ut på företagets maskiner.

– Den största delen av de utskrifter vi gör är fortfarande prototyper. Det handlar både om funktionsprototyper och designprototyper, säger Fredrik Finnberg.

Parallellt växer en annan typ av utskrifter stadigt. Utskriftstypen kallas DDM, vilket står för Direct Digital Manufacturing.

– Det kan vara gripdon, paletter för maskiner och robotar eller fixturer, men också faktiska komponenter. De skrivs ut i allt från enstyck till ett tusental exemplar, säger Fredrik Finnberg.

Printbyråns kunder kommer från många olika branscher och är olika stora – från ensamjobbande uppfinnare till stora börsbolag. Tillväxten i branschen förklarar Finnberg med ökad kunskap bland både beställare och producenter, men också utvecklingen av skrivare.

– Det finns en fallande prisbild på både maskiner och material. Det ökar tillgängligheten för företag.

ALEXANDER LERVIKFormgivaren Alexander Lervik är på sitt sätt en pionjär inom 3D-skrivande i Sverige. Han började intressera sig för 3D-skrivare redan vid millennieskiftet, en tid då de flesta inte hade hört talas om tekniken och antagligen skulle betrakta det som en hel del sci/fi om de fick höra om den.

– Jag började skriva ut små modeller av mina möbler, för att få se dimensioner och skala. Jag hittade ett ställe, Electrolux gamla modellfabrik, som hade en sådan där skrivare, berättar Alexander Lervik.

Vid samma tid arbetade han med en framtidsutställning för Kulturhuset. I det arbetet förekom det diskussioner kring hur livet skulle se ut 2050.

– Jag blev mer och mer intresserad av 3D-utskrifter och började läsa på vad som skulle kunna göras med dem i framtiden. Jag började använda det i olika projekt, när budgeten tillät – det var väldigt dyrt att göra utskrifterna då, säger Alexander Lervik.

2007 gjorde han en ljusutställning, vilket blev första gången han använde 3D-skrivare för produktion på riktigt. Bland annat skannade Alexander Lervik av sin hjärna och gjorde en lampa av den.

Sedan dess har han använt 3D-skrivare i sitt arbete. I dag har han en liten skrivare på kontoret, ”en av de enklaste på marknaden”, som han använder för att skriva ut små modeller av sina möbler och verktyg.

– Det har förenklat väldigt mycket. Tidigare har jag ibland upptäckt fel när jag har fått fullskalemodeller – med de små 3D-modellerna ser jag felen tidigt. Det blir mycket billigare, säger han.

ALEXANDER LERVIKDessutom gör 3D-skrivaren att han kan testa sig fram på ett helt annat sätt.

– Jag upplever att jag får bättre resultat tack vare det.

Fortfarande finns begränsningar i vilka material du kan använda, jämfört med traditionell produktion. Men det stämmer inte alltid. Den plast som användes av Electrolux modellfabrik till exempel, var samma plast som fanns i deras vanliga vitvaror.

I samma veva som ljusutställningen började Alexander Lervik också hålla föredrag om 3D-utskrifter för stora företag.

– Fortfarande då hade ingen hört talas om det här. 98 procent var helt ovetande om att tekniken fanns, säger Alexander Lervik.

Det var också nu Alexander Lervik började fundera på hur 3D-skrivare skulle komma att omforma hans egen bransch. I en video från 2009 finns en del av de tankar han hade då bevarande. I videon talar han om hur utvecklingen med 3D-skrivare skulle komma att påverka samhället och framför allt möbelbranschen de kommande 20 åren. I dag konstaterar han att han underskattade utvecklingen.

– Mycket av det jag talade om då, har redan skett, säger han.

I föredraget jämförde han utvecklingen av 3D-skrivare och hur det kommer att påverka med hur digital musik kom att påverka musikbranschen. De problemen med piratkopiering och nedladdning kan komma även i möbelbranschen. Därför behöver branschen agera redan i dag: mer om det inom kort.

Men först låter vi Alexander Lervik ge sin bild av hur utvecklingen kan komma att se ut.

– Det första som händer är att industrin börjar tillverka verktyg, både för plast och trä, i sådana här skrivare. Det blir inte lika hållbara verktyg, men de går att göra mindre serier och till en mycket lägre kostnad. Detta sker redan i dag, säger han.

I steg två kommer massproduktion direkt i 3D-skrivare. Än så länge är maskinerna för långsamma, men så snart de blir snabbare blir detta intressant. Samtidigt kommer det också att dyka upp fler printshopar där privatpersoner kan få sina produkter utskrivna.

– Jag har själv gjort smycken i stål. Då får jag dem utskrivna i Holland, det tar två veckor, säger Alexander Lervik. I det tredje steget blir 3D-skrivaren en hushållsapparat.

– Folk kommer att ha skrivare hemma i viss utsträckning. Men de blir knappast lika vanliga som färgskrivare, jag har svårt att se att man skulle ha en hel produktionsanläggning hemma, säger Alexander Lervik.

Utvecklingen för med sig en massa olika spännande effekter, tycker Alexander Lervik. Bland annat kommer transporter bli överflödiga när saker produceras lokalt. 3D-skrivarna kan också komma att påverka hur branschen fungerar som helhet. Han tror att både producenter och distributörer kommer att finnas kvar också framledes, men de sistnämnde kanske kommer att se annorlunda ut än i dag.

Risken för att designer och möbelindustrin blir överflödig när designprogram och produktionsmaskiner blir tillgängliga för var man, oroar inte Alexander Lervik.

– Visst, det är väldigt enkelt att lära sig detta. Men jag tror det blir precis som i den grafiska industrin. I dag kan vem som helst layouta, men man ser när det är proffs som har gjort det, säger han.

– Därför kommer det att fortsätta efterfrågas proffsgrejer, grejer gjorda av folk som kan hållfasthet, proportioner och annat. Jag tror till och med att proffsen i den grafiska industrin har mer att göra i dag än för 20 år sedan – tillgängligheten har gjort människor mer insatta och medvetna om design, och ser värdet av den på ett helt annat sätt.

Piratkopiering och illegal spridning av upphovsrättsskyddad design är en fråga som intresserar Lervik.

– I dag pratas mycket om kopior från Kina. När detta slår igenom fullt ut, kommer det att bli hundrafalt värre.

Det finns redan nu platser på nätet för att dela med sig av 3D-modeller som kan skrivas ut, det lär det bli fler av. Hur många av dessa modeller som är kopierade från existerande produkter och original vet ingen.

När musik började delas via nätet under 1990- och 2000-talet, togs musikbranschen på sängen. Trots mängder av försök att få bukt med kopiering, fortsätter fildelningen. Möbelbranschen har fortfarande chansen att ta det första initiativet.

– Det som behövs är att vi skapar ett Spotify för möbelbranschen. Vi måste hänga med i den tekniska utvecklingen. Jag är övertygad om att det finns lösningar på de problem som finns, säger han.

3D-skrivaren är ingen domedagsmaskin för möbelbranschen, hävdar han, men det gäller att inte bli rädd för utvecklingen.

– Vi får inte göra samma misstag som musikindustrin. Vi kommer inte att kunna stoppa utvecklingen, därför behöver vi uppfinna vårt eget Spotify redan i dag.

FAKTA: Lervik  design 

Grundat: 2001

Antal anställda:
3 (2012)

Omsättning 2012: 2, 2 Mkr

Uppdragsgivare i urval: Moroso, Johanson Design, Skandiform, SAAS Instruments, Confalonieri spa, Fifth Avenue Shoe Repair, Cycle Europe, Assa Abloy, Absolut Company

Alexander Lervik arbetar med både industridesign och konst. Han är representerad på Nationalmuseum i Stockholm, Nasjonal-museum och Nasjonal-museet for kunst, arkitektur og design i Oslo och Röhsska Museet i Göteborg.

3dp

FAKTA: Alexander Lervik

Bor: I Stockholm.

Ålder: 41 år.

Familj: Elin,  barnen Måns, Lisa och bonusdottern Ingrid.

Fritid: Resor.

Just nu: Guest of honour på Designers Saturday i Oslo.

FAKTA: Digital Mechanics 

Grundat: 2005

Företaget ligger i Västerås  och är en global leverantör av  friformstjänster för framtagning av prototyper och mindre serietillverkning med senaste friformsteknik.


FAKTA: Svenska utskriftsföretag

Ett urval av företag som erbjuder 3D-utskrifter i Sverige.

  •  ABA
  •  Stik
  •  Lewenstams modellbyggnad
  •  Loom
  •  Modellservice

2 röster om 3D

IMG_2192_Fredrik Nystedt, produktutveckling, SSC Klingan:

Snickerileverantören  SSC i Skellefteå arbetar inte med 3D-skrivare i dagsläget.

– Vi jobbar med 3D Cad och hoppar över 3D-skrivar-steget. Så vitt jag vet så är en 3D-printrar ganska begränsade i hur stora delar du kan skriva ut. Det är än så länge en ganska dyr teknik och de prototyper vi har, till exempel dörrar och glaspartier, är stora grejer.

Fredrik Nystedt har inte heller märkt av någon efterfrågan från kunderna på den nya tekniken.

– Vår bransch kanske inte är så snabb på det här. När byggbranschen får en 3D Cad-ritning så är de jättenöjda med det så hittills har inte kravet kommit från kunderna.

Men utvecklingen går framåt och skrivarna blir både bättre och billigare.

– Om vi skulle använda 3D-utskrifter i skulle inte skriva ut en hel dörr men kanske beslag. Kanske det kunde vara intressant att skriva ut nya beslag i plast för att testa funktionen. Det här kan vara en teknikväg som vi kan komma att ta ganska snart. Vi är ju ganska snabba på att nyttja ny teknik.

Bild PaulPaul Johanson, delägare, Johanson design:

Möbeldesignföretaget  Johanson design har gjort flera 3D-utskrifter de senaste åren.

– Vi har använt oss en del av 3D-printing för att göra prototyper för nya modeller. Genom att ta fram protoypminiatyrer får vi en bättre känsla för produkten. Mycket bättre än det man kan se på en vanlig bildskärm, säger Paul Johanson, delägare på Johanson design.

Prototyperna görs i skala 1:6 men i framtiden kan det bli aktuellt att skriva ut i full skala. Att skriva ut hela möbler tror Paul däremot inte är något för Johanson design.

– Vi jobbar ju med stoppade möbler och det blir svårt att ersätta med 3D-printing.

När det gäller farhågorna om ökad kopiering är det något som kräver sin lösning.

– Kopiering sker ju redan i dag. Det är klart, det blir ju enklare att göra kopior så 3D är ett hot men också en möjlighet. Utvecklingen går framåt och det är positivt men det får med sig andra bieffekter också. Där behöver man söka andra vägar för att stoppa det.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen