Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Inblick / Hållbarhetstema i trä- och glasriket!

Hållbarhetstema i trä- och glasriket!

2013 har TMF tagit upp en gammal tradition – nämligen att göra något mer av vårt årsmöte än den stadgeenliga delen. Den 24 april är det dags för TMF:s årsmöte i Kosta.

Bruce Uhler, miljöambassadör på Kährs, berättar om företagets hållbarhetsarbete under TMF:s årsmöte den 24 april. Foto Karl Nilsson

Hållbar utveckling har stått i fokus under senare tid och det är ett av ledorden för den moderna trä- och möbelindustrin. I samband med TMF:s årsmöte anordnar vi ett seminarium på temat hållbarhet. Under ett studiebesök på Kährs i Nybro och genom ett antal föredragshållare vill TMF bjuda på såväl praktisk insikt som inspiration till hur man kan arbeta med modernt hållbarhetsarbete och inte minst hur det kan vara vägen till mer lönsamma affärer.

PROGRAM FÖR TMF:S ÅRSMÖTE 24 APRIL

10.00
Studiebesök på Kährs
, Nybro – presentation av ett långsiktigt hållbarhetsarbete som spänner över hela kedjan.

13.00
Lunch
  Kosta Boda Art Hotel

14.00
Seminarium om Hållbarhet

Monika Bubholz, hållbarhetskoordinator, Sweco
Om hur man kan arbeta med hållbarhet för ökad konkurrenskraft – och konkreta råd om hur du jobbar med dessa frågor efter de förutsättningar man har. Dessutom en omvärldsanalys.
Bruce Uhler, miljöambassadör, Kährs
Om Kährs hållbarhetsarbete och hur de ställt om till en strategi med miljöfrågorna i centrum.
Mats Eklund, CFO, Triton
Om hur investeringar i hållbarhet kan räknas hem och hur man som investerare ser på lönsamt hållbarhetsarbete.

16.30
TMF föreningstämma

19.00
Middag

Dagen efter TMF:s årsmöte, den 25 april, återupptar vi traditionen med den uppskattade TMF-golfen! Vi gör upp om årets titel på Emmaboda GK – mitt i Glasriket!  Över 18 håls poängbogey.

För anmälan och närmare detaljer:
www.tmf.se/arsmote
www.tmf.se/tmfgolfen

Text Cecilia Uhler

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen