Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Bruce Uhler

Tag-arkiv: Bruce Uhler

  • Hållbarhetstema i trä- och glasriket!

    2013 har TMF tagit upp en gammal tradition – nämligen att göra något mer av vårt årsmöte än den stadgeenliga delen. Den 24 april är det dags för TMF:s årsmöte i Kosta.

  • Kährs växer så det knakar

    Kährs växer så det knakar

    Byggkrisen var nära att knäcka golvtillverkaren Kährs. Hundratals människor fick lämna sina jobb. I dag är det ett annat läge och beställningarna rullar in från hela världen. Hemligheten är hållbara och certifierade råvaror, berättar miljöambassadör Bruce Uhler.

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen