Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Sweco

Tag-arkiv: Sweco

  • Hållbart tema för årsmötet

    Hur tänker investerare kring hållbarhetsfrågor? Går det att tjäna pengar på det? Några frågor som engagerade deltagarna på TMF:s externa årsmöte.

  • Hållbarhetstema i trä- och glasriket!

    2013 har TMF tagit upp en gammal tradition – nämligen att göra något mer av vårt årsmöte än den stadgeenliga delen. Den 24 april är det dags för TMF:s årsmöte i Kosta.

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen