Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Agenda2030

Tag-arkiv: Agenda2030

 • TMF på Stockholm Furniture & Light Fair: Agenda 2030 i montern och på scen

  TMF på Stockholm Furniture & Light Fair: Agenda 2030 i montern och på scen

  Stockholm Furniture & Light Fair är världens största mötesplats för skandinavisk design. Under årets upplaga lyfte TMF Agenda 2030 som tema – i montern, via företagsexempel, men också i ett intressant panelsamtal. I TMF:s monter gick budskapet under rubriken ”How to turn sustainability into business advantages” och vi presenterade fem exempel på hur möbelindustrin jobbar…

 • Två röster om Agenda 2030

  Två röster om Agenda 2030

  Samtal med två medlemsföretag, Linbäcks bygg och EFG om deras syn på Agenda 2030 och vilka mål de själva prioriterar. Lindbäcks Bygg ● Hur ser ni på arbetet med Agenda 2030 – och hållbarhetsarbete i allmänhet? – Agenda 2030 är ett viktigt arbete för hela byggbranschen. Sverige är ett land där de här frågorna tas på största…

 • Världens chans – Agenda 2030

  Världens chans – Agenda 2030

  TMF har med Agenda 2030 som bas formulerat mål för trä- och möbelindustrins långsiktiga hållbarhetsarbete, och man är långt framme jämfört med andra branschorganisationer. Glädjande nog är också företagen måna om att haka på satsningen. År 2015 antog FN:s generalförsamling resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla 193 medlemsländer i FN förbinder…

 • En hållbar agenda

  En hållbar agenda

  Kreativitet är troligen en av de viktigaste egenskaperna hos en företagare. Ur kreativiteten föds affärsidéer, produkter, tillverkningslösningar och mycket annat som gör att företag kan startas, utvecklas och leva vidare. Och när även hållbarhet i alla dess former läggs till ekvationen verkar det som om dessa kreatörer tänder till lite extra. Som om en ännu…

 • TMF på Stockholm Furniture & Light Fair: Agenda 2030 – avgörande för industrins konkurrenskraft

  TMF på Stockholm Furniture & Light Fair: Agenda 2030 – avgörande för industrins konkurrenskraft

  Världen står inför stora utmaningar när det gäller klimathot, råvaruförsörjning, generering av avfall och social utveckling. FN har med Agenda 2030 identifierat 17 mål för hållbar utveckling, vilket TMF haft som utgångspunkt för att formulera mål och vision för trä- och möbelindustrins långsiktiga hållbarhetsarbete. Under Stockholm Furniture & Light Fair lyfter vi just Agenda 2030…

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen