Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Insikt / TMF på Stockholm Furniture & Light Fair: Agenda 2030 – avgörande för industrins konkurrenskraft
Stockholmsmässan

TMF på Stockholm Furniture & Light Fair: Agenda 2030 – avgörande för industrins konkurrenskraft

Världen står inför stora utmaningar när det gäller klimathot, råvaruförsörjning, generering av avfall och social utveckling.

FN har med Agenda 2030 identifierat 17 mål för hållbar utveckling, vilket TMF haft som utgångspunkt för att formulera mål och vision för trä- och möbelindustrins långsiktiga hållbarhetsarbete.

Under Stockholm Furniture & Light Fair lyfter vi just Agenda 2030 som tema under veckan – i montern, via företagsexempel, men också i ett intressant panelsamtal.

– Svensk möbelindustri har kommit långt med sitt hållbarhetsarbete. TMF är måna om att skapa dialog och möten där dessa frågor lyfts ännu mer och – inte minst – där vi visar att Agenda 2030 är viktigt och kan stärka industrins konkurrenskraft, säger Sandra Furtenbach, TMF:s projektledare för mässan.

I TMF:s monter – AG:03 – går budskapet under ”How to turn sustainability into business advantages” och vi presenterar fem exempel på hur möbelindustrin jobbar framgångsrikt med globala Agenda 2030-mål: mål 6 – Johanson Design, mål 8 – Möbelfakta, mål 12 – Lammhults Möbel, mål 13 – formgivaren Emma Olbers samt mål 15 – Albin i Hyssna. Vårt långa mötesbord återkommer även i år, omringat av 14 Möbelfakta-bakgrundsbild_Agnda2030_utan loggamärkta stolar.

Paneldebatt/seminarium

6/2 kl 11.00–11.45: paneldebatt, Viktoriahallen

”Hur möbelindustrin ska göra hållbarhet till en konkurrensfördel – låt oss prata Agenda 2030!”

Panelsamtal lett av Nina Eklund, generalsekreterare på Hagainitiativet.

7/2 kl 14.00–15.00: seminarium (sal K12)

”Hållbar upphandling med Möbelfakta.”

Gäster i vår monter

Under veckan kommer TMF:s monter att gästas av samarbetspartners, bland andra Acoustic Facts, SKL Kommentus samt Walthon Advokater.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen