Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Aktuellt / Två röster om Agenda 2030

Två röster om Agenda 2030

Samtal med två medlemsföretag, Linbäcks bygg och EFG om deras syn på Agenda 2030 och vilka mål de själva prioriterar.

Lindbäcks Bygg

Helena Lidelöw, konstruktionschef och ansvarig för hållbarhetsarbetet på Lindbäcks bygg

Helena Lidelöw,
konstruktionschef och ansvarig för hållbarhetsarbetet på Lindbäcks bygg

● Hur ser ni på arbetet med Agenda 2030 – och hållbarhetsarbete i allmänhet?

– Agenda 2030 är ett viktigt arbete för hela byggbranschen. Sverige är ett land där de här frågorna tas på största allvar och vi är stolta över att få bidra till den utvecklingen. Lindbäcks har minskat sitt CO2-avtryck genom att transportera mera på båt, genom att välja HVO som bränsle i våra lastbilar och genom att välja lokalproducerat virke.

Vi utvärderar en investering i ett nytt isolermaterial då vi lärt oss att traditionell isolering bidrar negativt till CO2-utsläppen.

● Vilka av målen är viktigast för er?

– Som vanligt när man arbetar med hållbarhet kan inget enskilt mål plockas ut, eftersom allting ingår i en helhet som ska utvärderas. Det finns två saker som vi gärna skulle medverka till under de kommande tio åren: att testa transport med ellastbilar, gärna med självkörande teknik, längs E4:an och att införa en maximal nivå för CO2/m² boyta i byggnormen.

efg_logo

Tomas Reibring, hållbarhetschef på EFG:

Hur ser ni på arbetet med Agenda 2030 – och hållbarhetsarbete i allmänhet?

– Hållbarhet är ett av EFG:s fyra kärnvärden och är därför en central del i vår affärsverksamhet. För att skapa en röd tråd i vårt hållbarhetsarbete är Agenda 2030 till hjälp, och agendan skapar en förståelse för hur det vi gör på EFG kan bidra till en hållbar utveckling på global nivå.

Vilka av målen är viktigast för er?

– I princip alla mål berör oss på ett eller annat sätt, men det mest väsentliga målet för oss är nummer 12 (Hållbar konsumtion och produktion), det målet sätter fingret på våra centrala utmaningar och berör i högsta grad vår kärnverksamhet. Andra mål där vi ser att vi kan bidra lite extra är målen 8 (Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt), 13 (Bekämpa klimatförändringarna) och 15 (Ekosystem och biologisk mångfald).

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen