Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Insikt / Almedalen: Bordet i fokus
Sherwin-Williams

Almedalen: Bordet i fokus

Bord var ett centralt begrepp för TMF under årets Almedalsvecka. Till att börja med genom de sittningar vi hade i Träffpunkt TMF (G.A.D:s showroom) under tre förmiddagar (2–4 juli), för det andra via de givande rundabordssamtal om framtidens arbetsgivare samt framtidens kollektivavtal som skett i samarbete med SLA, och sist men inte minst – via vårt turnerande interaktiva bord, Table of Discussion, som kom till Visby för att koppla ihop förstagångsväljare med två riksdagsledamöter för intressanta diskussioner.

output 2

Robert Petersson (tv), vd på Kinnarps. Foto: Ola Kelsson

Politikerveckan i Almedalen är en viktig arena för TMF:s näringspolitiska arbete. De senaste åren har vi utgått från en fast mötesplats, Träffpunkt TMF, där vi talar med politiker, beslutsfattare och centrala aktörer inom branschen om trä- och möbelindustrins mest angelägna frågor. Årets upplaga har även innehållit tre TMF-seminarier kopplade till industrisamarbetet Industrin tar matchen, inom äganderätt, kompetensförsörjning och cirkulär ekonomi.

Några av våra medlemmar i Almedalen 2018: BoKlok, EFG, Götenehus, Kinnarps, Modexa, OBOS, Skidstahus, TePe-hus. Trivselhus och Vårgårdahus.

Almedalen 2018 i korthet

Med 4 311 publicerade och genomförda evenemang var årets Almedalsvecka större än tidigare. Totalt handlade det om 1 929 arrangörer.

I likhet med 2017 var Hållbarhet det hetaste ämnet även 2018, tätt följt av Vård och omsorg samt Digitalisering. Det är fortfarande seminarier/samtal som är den vanligaste evenemangsformen.

Mest aktiv partiledare var Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin medan mest aktiva ministern i år var Ylva Johansson. De deltog i 20 olika evenemang vardera.

Läs mera om årets Almedalsvecka.

Träffpunkt TMF

Träffpunkt TMF

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen