Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Almedalsveckan

Tag-arkiv: Almedalsveckan

 • Almedalen: Bordet i fokus

  Almedalen: Bordet i fokus

  Bord var ett centralt begrepp för TMF under årets Almedalsvecka. Till att börja med genom de sittningar vi hade i Träffpunkt TMF (G.A.D:s showroom) under tre förmiddagar (2–4 juli), för det andra via de givande rundabordssamtal om framtidens arbetsgivare samt framtidens kollektivavtal som skett i samarbete med SLA, och sist men inte minst – via…

 • Träffpunkt TMF i Almedalen

  Träffpunkt TMF i Almedalen

  Politikerveckan i Almedalen är en viktig arena för TMF:s näringspolitiska arbete. Under årets Almedalsvecka kommer TMF bland annat att pröva ett nytt grepp med en fast mötesplats – Träffpunkt TMF.

 • Sökes: Debatt om hur välfärd skapas

  Företag skapar arbete och välstånd. Företag genererar skatteintäkter. Företag är de bästa platserna för integration. Vissa politiker måste påminnas om företagens vikt för samhället. David Johnsson, vd på TMF har ordet.

 • Politiska löften på TMF:s seminarier

  Almedalsveckan fortsätter att växa i betydelse och omfång. 2014 – under det så kallade supervalåret; EU-val i juni följt av september – slogs ännu ett nytt rekord i antalet seminarier (3 500 stycken!). TMF arrangerade tre av dem och nådde lovande besked från de deltagande politikerna. TMF:s seminarieämnen 2014 handlade om bostadspolitik och ambitionen att uppnå en mer varierad stad,…

 • Almedalsveckan – extra viktig mötesarena 2014

  Årets Almedalsvecka slår ännu ett nytt rekord i antalet seminarier. TMF arrangerar tre av dem och är även aktiva med politikermöten och mingel. Här är våra Almedalsaktiviteter 2014

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen