Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Almedalen

Tag-arkiv: Almedalen

 • Almedalen: Bordet i fokus

  Almedalen: Bordet i fokus

  Bord var ett centralt begrepp för TMF under årets Almedalsvecka. Till att börja med genom de sittningar vi hade i Träffpunkt TMF (G.A.D:s showroom) under tre förmiddagar (2–4 juli), för det andra via de givande rundabordssamtal om framtidens arbetsgivare samt framtidens kollektivavtal som skett i samarbete med SLA, och sist men inte minst – via…

 • Almedalen 2018 Träffpunkt TMF – en plats för påverkan

  Almedalen 2018 Träffpunkt TMF – en plats för påverkan

  För fjärde sommaren i rad satsar TMF på Träffpunkt TMF under Almedalsveckan, en mötesplats där vi får tillfälle att prata med politiker, beslutsfattare och opinionsbildare om branschens mest angelägna frågor. Träffpunkt TMF genomförs i möbelföretaget G.A.D:s fina showroom under tre förmiddagar, måndagen den 2 juli till onsdagen den 4 juli. TMF är även en av…

 • Träffpunkt TMF i Almedalen

  Träffpunkt TMF i Almedalen

  Politikerveckan i Almedalen är en viktig arena för TMF:s näringspolitiska arbete. Under årets Almedalsvecka kommer TMF bland annat att pröva ett nytt grepp med en fast mötesplats – Träffpunkt TMF.

 • Sökes: Debatt om hur välfärd skapas

  Företag skapar arbete och välstånd. Företag genererar skatteintäkter. Företag är de bästa platserna för integration. Vissa politiker måste påminnas om företagens vikt för samhället. David Johnsson, vd på TMF har ordet.

 • Politiska löften på TMF:s seminarier

  Almedalsveckan fortsätter att växa i betydelse och omfång. 2014 – under det så kallade supervalåret; EU-val i juni följt av september – slogs ännu ett nytt rekord i antalet seminarier (3 500 stycken!). TMF arrangerade tre av dem och nådde lovande besked från de deltagande politikerna. TMF:s seminarieämnen 2014 handlade om bostadspolitik och ambitionen att uppnå en mer varierad stad,…

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen.
Trä och Möbelföretagen