Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Frågor & svar / Vad händer om hen blir sjuk under semestern?

Vad händer om hen blir sjuk under semestern?

FRÅGA: Jag har en anställd som har ganska många frånvarotillfällen på grund av sjukdom. Vad händer om hen blir sjuk exempelvis fem dagar under semestern och då kontaktar mig och vill ha sjuklön i stället för semester? Kan hen kräva det?

SVAR: I paragraf 15 Semesterlagen framgår det att om det under semesterledigheten infaller en eller flera dagar då arbetstagaren inte kunnat utföra arbete på grund av exempelvis sjukdom, så räknas inte dessa dagar som semester. En förutsättning för detta är att arbetsförmågan är helt nedsatt under de aktuella dagarna och att begäran från den anställde görs utan dröjsmål. Syftet med semesterledigheten är att den anställde ska få en längre sammanhängande period för vila och återhämtning, vilket man då anser att man inte får om arbetsförmågan är helt nedsatt på grund av sjukdom. För att begäran från den anställde ska anses ha skett utan dröjsmål ska den göras i samband med insjuknandet eller senast vid återgång i arbete efter avslutad semester.

Din fråga gäller ett hypotetiskt scenario där hen insjuknar i fem dagar under semestern med helt nedsatt arbetsförmåga. Anmäler hen detta till företaget i direkt anslutning till insjuknandet eller direkt efter avslutad semester så är kriterierna för att åberopa denna paragraf uppfyllda. Om den anställde inte begär detta utan dröjsmål har dock rätten gått förlorad.

DANIEL PETERSON,

FÖRHANDLARE, TMF

Daniel Peterson, Förhandlare, TMF

Daniel Peterson, Förhandlare, TMF

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen