Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Sjukskrivningar

Tag-arkiv: Sjukskrivningar

  • Vad händer om hen blir sjuk under semestern?

    Vad händer om hen blir sjuk under semestern?

    FRÅGA: Jag har en anställd som har ganska många frånvarotillfällen på grund av sjukdom. Vad händer om hen blir sjuk exempelvis fem dagar under semestern och då kontaktar mig och vill ha sjuklön i stället för semester? Kan hen kräva det? SVAR: I paragraf 15 Semesterlagen framgår det att om det under semesterledigheten infaller en…

  • Utbildning förebygger psykisk ohälsa

    Utbildning förebygger psykisk ohälsa

    Sjukskrivningarna på grund av psykisk ohälsa ökar snabbt och nu vill Arbetsmiljöverket höja kraven på arbetsgivarna och arbetsmiljön. Trä- och Möbelföretagen och Svenskt Näringsliv tror dock inte att nya föreskrifter löser några problem. De tror i stället på utbildning. 

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen