Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Frågor & svar / Gäller kollektivavtalet utomlands? Vårt bolag planerar att skicka en arbetstagare utomlands under ett halvår. Gäller bestämmelserna i kollektivavtalet under denna tid?

Gäller kollektivavtalet utomlands? Vårt bolag planerar att skicka en arbetstagare utomlands under ett halvår. Gäller bestämmelserna i kollektivavtalet under denna tid?

Utgångspunkten i svensk rätt är att ett svenskt kollektivavtal inte reglerar arbete utanför Sverige. Skälet till detta är att svenska kollektivavtal sluts under den underförstådda förutsättningen att det endast reglerar arbete inom landet. En annan sak är att vissa villkor i ett svenskt kollektivavtal vid en eventuell prövning kan fylla ut det enskilda anställningsavtalet i de delar som inte reglerats särskilt mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

Eftersom kollektivavtalet normalt inte är tillämpligt alls på utlandsarbetet är det lämpligt att arbetsgivaren och arbetstagaren inför en mer varaktig utsändning särskilt kommer överens om vad som gäller under utlandsvistelsen. Vissa frågor måste man i princip som arbetsgivare och arbetstagare analysera och i förekommande fall reglera före resan, t ex försäkringsfrågor, bostadsfrågor, huruvida arbetsgivaren ersätter hemresor och i så fall hur ofta samt barnomsorgsfrågor och skolgång i de fall familjen ska flytta med.

Som regel behöver arbetsgivaren även hjälpa till med att reda ut skattefrågan (dvs vilket lands skatteregler som gäller) och socialförsäkringsfrågan (dvs vilket lands socialförsäkringsregler som blir tillämpliga). Faktorer som påverkar dessa frågor är bland annat hur länge utlandsvistelsen beräknas pågå och huruvida arbetstagaren blir utsänd från det svenska bolaget eller anställd i ett utländskt dotterbolag.

Bengt Johansson, Chefsjurist, TMF, svarar.

Bengt Johansson, Chefsjurist, TMF, svarar.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen