Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Insikt / TMF och Unionen eniga om etableringsanställningar
Sherwin-Williams

TMF och Unionen eniga om etableringsanställningar

GS-facket säger nej, men nu är Trä- och Möbelföretagen (TMF) ense med en annan facklig motpart. I slutet av mars träffade TMF överenskommelse med Unionen om att parterna ansluter sig till den befintliga principöverenskommelsen om etableringsanställningar avseende tjänstemän.

TMF har tidigare informerat om att regeringen och arbetsmarknadens parter är överens om att införa så kallade etableringsjobb. Syftet är att etablera nyanlända och långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden, samt att underlätta arbetsgivarnas framtida kompetensförsörjning. Medan en av TMF:s fackliga motparter, GS-facket, har valt att inte ställa sig bakom principöverenskommelsen om etableringsjobb har Unionen varit positivt till att ingå motsvarande överenskommelse på trä- och stoppmöbelindustrins avtalsområde för tjänstemän.

– Det är glädjande att man kommit så här långt med etableringsanställningarna. Tyvärr har vår motpart GS-facket valt att stå utanför, vilket vi djupt beklagar, säger Eva Glückman, förhandlingschef på TMF.

Enligt regeringens och parternas bedömning kommer etableringsjobben att kunna införas i Sverige först under andra halvåret 2019.

… och TMF och GS tilldelas pengar för fortsatt arbete med snabbspår

TMF har, tillsammans med GS-facket, tilldelats 2 160 000 kronor från Arbetsförmedlingen. Pengarna ska avsättas för fortsatt arbete med att påskynda nyanländas etablering på arbetsmarknaden, stärka deras kunskaper i svenska och främja användandet av arbetsmarknadspolitiska insatser.

Målet med snabbspåren är att fler nyanlända ska erbjudas arbete, arbetsplatsförlagd praktik eller någon form av anställning samtidigt som arbetsgivare i branscher där det råder brist på arbetskraft ska få hjälp med kompetensförsörjningen.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen