Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Frågor & svar / Vad får en anställd säga om företaget på sociala medier som?

Vad får en anställd säga om företaget på sociala medier som?

Genom de sociala medierna har det blivit oerhört mycket lättare att nå en stor krets människor och ibland kanske en betydligt större krets än man tänkt sig. Detta aktualiserar den arbetsrättsliga frågan om gränsdragningen mellan privatanställdas yttrandefrihet och lojalitetsplikt.

Arbetsdomstolen har i tidigare avgöranden slagit fast att det finns ett grundläggande skydd för yttrandefrihet även för privatanställda, men att detta inte inskränker arbetstagarnas lojalitetsplikt. Med detta avses att arbetstagaren inte får vidta åtgärder som är ägnade att skada eller på annat sätt försvåra arbetsgivarens verksamhet.

Lojalitetsplikten gäller såväl under arbetstid som på fritiden, vilket innebär att arbetsrelaterade uttalanden på sociala medier som görs på den anställdes fritid kan få arbetsrättsliga konsekvenser. Anställda måste med andra ord tänka på hur de uttrycker sig på ett socialt medium.

Om en anställd använder sociala medier på ett sätt som skadar företaget bör detta tas upp med den anställde och en varning kan bli aktuell. Givetvis kan arbetsgivaren även be den anställde plocka bort de inlägg som skadar företaget. Om arbetstagaren åsidosätter sin lojalitetsplikt kan fråga om uppsägning eller t.o.m. avsked bli aktuell att pröva.

Bengt Johansson, Chefsjurist, TMF, svarar.

Bengt Johansson, Chefsjurist, TMF, svarar.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen