Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ sociala medier

Tag-arkiv: sociala medier

  • Vad får en anställd säga om företaget på sociala medier som?

    Genom de sociala medierna har det blivit oerhört mycket lättare att nå en stor krets människor och ibland kanske en betydligt större krets än man tänkt sig. Detta aktualiserar den arbetsrättsliga frågan om gränsdragningen mellan privatanställdas yttrandefrihet och lojalitetsplikt. Arbetsdomstolen har i tidigare avgöranden slagit fast att det finns ett grundläggande skydd för yttrandefrihet även…

  • Sociala medier och arbetsplatsen – lagar och regler

    Sociala medier och arbetsplatsen – lagar och regler

    Gränsen mellan jobb och privat blir alltmer diffus och gränslös – något som inte minst är påtagligt i fråga om sociala medier som Facebook och Twitter. Vad kan arbetsgivaren göra när en anställd tar sig för stora friheter? Juristen svarar på de vanligaste frågorna.

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen