Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Insikt / Okategoriserade / Regeringen sa ja till skärpta amorteringskrav
Sherwin-Williams

Regeringen sa ja till skärpta amorteringskrav

Amorteringskravet kommer att skärpas framöver. Det väntade beskedet lämnade regeringen i slutet av november, baserat på FI:s förslag några veckor tidigare. Redan 2018 kommer det att bli dyrare för många att ta bostadslån. TMF:s bostadspolitiske expert Gustaf Edgren befarar att de skärpta kraven skapar en osäkerhet som i förlängningen leder till negativa konsekvenser för byggandet.

– Jag vill understryka att det inte är amortering i sig som är negativt. Problemet med alltför hög skuldsättning är relativt Stockholmsorienterat och flertalet kommuner har en fortsatt stark efterfrågan på bostäder. Men den osäkerhet som skapas hos köpare och säljare med de skärpta kraven tenderar att sprida sig. Häri ligger en risk att åtstramningen i sig inte bara leder till lägre skulder utan också ett dämpat byggande, fortsatt bostadsbrist och höjda priser.

Gustaf Edgren, TMF:s bostadspolitiske expert

Gustaf Edgren, TMF:s bostadspolitiske expert

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen