Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Frågor & svar / Ska förhandlingen ske med tjänstemannafacket?

Ska förhandlingen ske med tjänstemannafacket?

Ska förhandlingar ske med tjänstemannafacken trots att personalminskningen enbart rör arbetare eller vice versa?

tare eller vice versa?

En vanlig fråga till TMF är om arbetsgivaren verkligen är förhandlingsskyldig med samtliga avtalsmotparter vid en driftsinskränkning som enbart berör t. ex. arbetarsidan. Även om ett beslut om driftsinskränkning enbart berör personalstyrkan på t. ex. arbetarsidan innebär det många gånger en viktigare förändring av företagets verksamhet. Inför ett sådant beslut är företaget därför normalt förhandlingsskyldigt enligt 11 § MBL med samtliga avtalsmotparter, dvs förhandlingar ska ske med både arbetarsidan och tjänstemannasidan.

När det däremot handlar om personfrågor, som turordning och omplaceringsutredning, ska företaget enbart förhandla med berörda fackliga organisationer. I vissa fall ska arbetsgivaren, enligt 13 § MBL, dessutom förhandla med en eventuell facklig organisation som inte har kollektivavtal med företaget, nämligen om den planerade åtgärden särskilt berör den organisationens medlemmar. En personalminskning som rör medlemmar i en eller flera kollektivavtalsbundna organisationer, men som även rör medlemmar i ett fackförbund som saknar kollektivavtal, utlöser emellertid inte någon förhandlingsskyldighet enligt 13 § MBL.

Bengt Johansson, Chefsjurist, TMF, svarar.

Bengt Johansson, Chefsjurist, TMF, svarar.

Mer:

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen