Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Avtal

Tag-arkiv: Avtal

 • Inför Avtal 2020: Arbetsgivarna har satt sina mål

  Inför Avtal 2020: Arbetsgivarna har satt sina mål

  Arbetsgivarna har satt sina mål inför avtalsrörelsen 2020. Fokus kommer att ligga på lönenivåer, flexibilitet samt långsiktighet som värnar konkurrenskraften. Om några månader tar arbetsgivarna inom industrin emot yrkanden från de fackliga parterna och ger samtidigt sina motyrkanden till facken. Det blir startskottet för avtalsförhandlingar under 2020 som totalt berör 2,8 miljoner anställda i 500…

 • Nytt på byggfronten: ABS 18 ersätter ABS 09

  Nytt på byggfronten: ABS 18 ersätter ABS 09

  Det är nu klart att branschavtalet ABS 09, Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader, ersätts av ABS 18. TMF har varit engagerade i att ta fram avtalet tillsammans med Sveriges Byggindustrier, Konsumentverket och Villaägarna. Via tmf.se kan du ladda ner nya ABS 18 (samt tilläggsformulär) på Konsumentverkets webbplats.

 • Ska förhandlingen ske med tjänstemannafacket?

  Ska förhandlingar ske med tjänstemannafacken trots att personalminskningen enbart rör arbetare eller vice versa? tare eller vice versa? En vanlig fråga till TMF är om arbetsgivaren verkligen är förhandlingsskyldig med samtliga avtalsmotparter vid en driftsinskränkning som enbart berör t. ex. arbetarsidan. Även om ett beslut om driftsinskränkning enbart berör personalstyrkan på t. ex. arbetarsidan innebär…

 • Inför Avtal 2016: Gemensamt ansvar

  Inför Avtal 2016: Gemensamt ansvar

  Vi närmar oss slutet av 2015 och temperaturen stiger inför den stundande avtalsrörelsen. Nästa år kommer cirka 500 kollektivavtal som berör nästan tre miljoner arbetstagare att omförhandlas på svensk arbetsmarknad.

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen