Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Avtal

Tag-arkiv: Avtal

 • Nytt på byggfronten: ABS 18 ersätter ABS 09

  Nytt på byggfronten: ABS 18 ersätter ABS 09

  Det är nu klart att branschavtalet ABS 09, Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader, ersätts av ABS 18. TMF har varit engagerade i att ta fram avtalet tillsammans med Sveriges Byggindustrier, Konsumentverket och Villaägarna. Via tmf.se kan du ladda ner nya ABS 18 (samt tilläggsformulär) på Konsumentverkets webbplats.

 • Ska förhandlingen ske med tjänstemannafacket?

  Ska förhandlingar ske med tjänstemannafacken trots att personalminskningen enbart rör arbetare eller vice versa? tare eller vice versa? En vanlig fråga till TMF är om arbetsgivaren verkligen är förhandlingsskyldig med samtliga avtalsmotparter vid en driftsinskränkning som enbart berör t. ex. arbetarsidan. Även om ett beslut om driftsinskränkning enbart berör personalstyrkan på t. ex. arbetarsidan innebär…

 • Inför Avtal 2016: Gemensamt ansvar

  Inför Avtal 2016: Gemensamt ansvar

  Vi närmar oss slutet av 2015 och temperaturen stiger inför den stundande avtalsrörelsen. Nästa år kommer cirka 500 kollektivavtal som berör nästan tre miljoner arbetstagare att omförhandlas på svensk arbetsmarknad.

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen