Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Inblick / Yrkesintroduktionsavtal tecknat mellan TMF och GS-facket

Yrkesintroduktionsavtal tecknat mellan TMF och GS-facket

Nu blir det lättare för den svenska möbel- och träindustrin att rekrytera unga. GS-facket har tillsammans med Trä- och Möbelföretagen tecknat avtal om yrkesintroduktion, som innebär att det ges ytterligare möjlighet för företag att anställa unga under 25 år till en reducerad lönekostnad, där såväl utbildning som handledning ingår.

Det nya yrkesintroduktionsavtalet riktar sig till ungdomar som är under 25 år och saknar relevant yrkeserfarenhet. Såväl de som helt saknar gymnasieutbildning som de med yrkesinriktad gymnasie­kompetens kan ges möjlighet till yrkes­intro­duk­tions­anställ­ning. Även om anställningen är tidsbegränsad är syftet att den ska leda till fast anställning.

– Avtalet är ett sätt att tillsammans med GS-facket ta gemensamt ansvar för branschens framtida kompetensförsörjning och stärka företagens konkurrenskraft. Unga tjejer och killar får möjlighet att komma in på arbetsmarknaden och företagen får tillgång till medarbetare som kan utvecklas i företaget, säger David Johnsson, vd på Trä- och Möbelföretagen.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen