Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Inblick / Nytt löneavtal med Sveriges Ingenjörer

Nytt löneavtal med Sveriges Ingenjörer

Trä- och Möbelföretagen (TMF) och Sveriges Ingenjörer har enats om ett nytt alternativt löneavtal för trä- och möbelindustrin. Utgångspunkten för parternas arbete är en samsyn när det gäller frågan om den lokala lönebildningens positiva betydelse för både företag och Sveriges Ingenjörers medlemmar samt lönebildningens stimulans till goda arbetsinsatser, ökad produktivitet samt en förbättrad konkurrenskraft.

– I och med detta avtal har TMF:s medlemmar möjlighet att träffa överenskommelse om ett alternativt löneavtal där processen och inte siffrorna står i fokus. Detta skapar en större flexibilitet för företagen att jobba mer aktivt med lokal löne­bildning. De företag som jobbar ­strukturerat och aktivt med differentiering av löner har ofta en bättre lönsamhet, säger Daniel Peterson, TMF:s expert på lönesättning.

För att införa och tillämpa det alternativa löneavtalet krävs en överenskommelse mellan Sveriges Ingenjörers lokalavdelning och företaget. Saknas lokal facklig part på företaget träffas överenskommelse direkt med berörd tjänsteman.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen