Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Inblick / Möbeldagen – viktigt forum för branschen

Möbeldagen – viktigt forum för branschen

Inspiration, kunskap och möten – det är ­ingredienser för möbelsveriges självklara årliga forum, Möbeldagen. 2013 vässades konceptet med fler debattinslag än tidigare samt med fokus på underleverantörer. Glädjande nog kom ett rekordstort antal – över 100 deltagare.

Röster och bilder från möbeldagen

Möbeldagen-2013

Uppmärksammande åhörare.

Maria Lehmann, försäljnings- och marknadschef, Skandiform
– Oerhört intressant. Det finns så många olika ämnen som man inte visste så mycket om, och det bildar en helhet som alla på ett möbelföretag borde lära sig mer om.

Möbeldagen-2013-2

Anders Englund, Offect, samt Johanna Munck af Rosenschöld, Tengbom, i en av Möbeldagens debatter.

Susanne Ekman-Thillander, inköpschef, Offect

– Det här evenemanget visar att man har mycket att vinna på samverkan. Vi är ju många små- och medelstora företag i branschen, med i mångt och mycket gemensamma problem. Och Sverige är ju väldigt litet, globalt sett.

Möbeldagens publik bekantar sig med varandra.

Möbeldagens publik bekantar sig med varandra.

Möbeldagen arrangeras av Trä- och Möbelföretagen (TMF) tillsammans med SP och är en mötesplats för verksamma inom möbel- och inredningsbranschen.
Text och foto: Cecilia Uhler

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen