Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Insikt / Okategoriserade / Inför Avtal 2020: Arbetsgivarna har satt sina mål

Inför Avtal 2020: Arbetsgivarna har satt sina mål

Arbetsgivarna har satt sina mål inför avtalsrörelsen 2020. Fokus kommer att ligga på lönenivåer, flexibilitet samt långsiktighet som värnar konkurrenskraften.

Om några månader tar arbetsgivarna inom industrin emot yrkanden från de fackliga parterna och ger samtidigt sina motyrkanden till facken. Det blir startskottet för avtalsförhandlingar under 2020 som totalt berör 2,8 miljoner anställda i 500 avtal i samtliga samhällssektorer.

De samverkansmål som Svenskt Näringslivs verksamhetsstyrelse beslutat är följande.

● Löneökningstakten ska växlas ned från nuvarande nivå. Produktivitetstillväxten har växlat ned globalt. En lönebildning som utvecklas i takt med produktiviteten ökar konkurrenskraften.

Sverige har Europas högsta ingångslöner. Det leder till att jobb utan krav på förkunskaper minskar och skapar högre trösklar in på arbetsmarknaden för exempelvis ungdomar och personer med kort utbildning och bristande erfarenhet.Ingångslönerna ska vara på en nivå så att arbetsmarknaden breddas och trösklarna till arbete sänks. Samtidigt har vi genom den stora migrationen större behov än någonsin av att bredda arbetsmarknaden så att även de med kort utbildning kan få arbete.

Möjligheterna för företags- och medarbetarnära lönebildning ska öka. Sverige har den mest sammanpressade lönestrukturen i OECD vilket i kombination med ett högt skattetryck hindrar företagen att använda löner som ett styrmedel för att behålla och motivera medarbetare och utveckla företaget. Fördelningen av löneökningarna inom ramen för siffersatta avtal ska göras av företaget. Inte genom individgarantier, generella lönehöjningar och stupstockar.

Svenska företag håller sig väl framme på den globala arenan. Samtidigt är allt fler branscher utsatta för direkt konkurrens, som kräver att företagen snabbt kan anpassa sig efter svängningarna. Behovet av förbättrad anpassningsförmåga är gemensamt för alla medlemmar i Svenskt Näringsliv. Därför vill de privata arbetsgivarna utveckla de centrala avtalen vad gäller möjligheter till varierad arbetstidsförläggning och ökat utrymme för övertid, visstidsanställningar samt inhyrning.

Se TMF:s kalender angående Avtalskonferenser i höst.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen