Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Frågor & svar

Frågor & svar

 • Okej att kräva hälso­undersökning?

  Fråga: Kan jag kräva att arbetssökande genom går hälsoundersökningar?   Svar: I dagsläget finns ­inget uttryckligt förbud i ­gällande rätt att ­kräva medicinsk undersökning eller drogtest av en arbetssökande. Det finns dock, enligt ­förarbeten till svensk rätt, ut­­talanden som slagit fast att ­narkotikatester i samband med en ­anställning måste ske i ­överensstämmelse med god sed…

 • Vad beror lim­genomslaget på?

  Fråga: Vi fanérar spån­skivor och använder ett ­traditionellt karbamidlim. Ibland händer det att vi får problem med limgenomslag, vad beror det på? Svar: Limgenomslag ­innebär att limmet av olika anledningar tränger genom fanéret och hamnar på ytan. Detta kan ge problem vid lackering och betsning samt orsaka missfärgningar. Det finns flera tänkbara orsaker: för hög…

 • Tips inför CNC-maskinköp?

  Fråga: Vi ska investera i en ny CNC-maskin. Jag behöver tips på vad man behöver tänka på. Har TMF något material kring detta? Svar: Vi har ett exklusivt ­medlemsmaterial om just maskininköp som kan ­hämtas från vår hemsida. Logga in med din mejladress och lösenord och klicka på Branschfrågor. Där finns en flik som heter…

 • Hur ska vi göra för att påverka skolan mer?

  Fråga: Vi har i dag en ­ganska bra dialog med ­skolan, mest när det gäller praktikplatser. Jag har hört att vi nu har chansen att vara del­aktiga i större utsträckning. Detta ska tydligen ­gälla utbildningsinnehåll och vad eleverna ska kunna när de är klara med utbildningen. Stämmer detta och vad förväntas av oss företag att…

 • Okej att neka studieledighet?

  Fråga: Kan jag neka eller ­skjuta upp en studie­ledighet på två år som en anställd ansökt om? Svar: Arbetsgivaren har rätt att skjuta upp en studie­ledighet i sex månader, men får inte neka den. Det är arbetstagaren själv som i sin ansökan anger när och hur studie­ledigheten ska tas ut, men ledigheten måste vara behövlig för…

 • Hur påverkar nya PBL småhus­producenterna?

  Fråga: Vi fick en ny Plan- och bygglag, PBL, den 2 maj i år. Hur påverkar det oss som tillverkar och uppför småhus? Svar: Egentligen inte så mycket. Den största förändringen är nog att de kvalitetsansvariga, KA, byter namn till Kontrollansvariga, samt att kompetenskraven höjs. Gamla KA får fortsätta verka till 2012-12-31, därefter måste alla…

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen