Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Frågor & svar

Frågor & svar

  • Hur ska vi göra för att påverka skolan mer?

    Fråga: Vi har i dag en ­ganska bra dialog med ­skolan, mest när det gäller praktikplatser. Jag har hört att vi nu har chansen att vara del­aktiga i större utsträckning. Detta ska tydligen ­gälla utbildningsinnehåll och vad eleverna ska kunna när de är klara med utbildningen. Stämmer detta och vad förväntas av oss företag att…

  • Okej att neka studieledighet?

    Fråga: Kan jag neka eller ­skjuta upp en studie­ledighet på två år som en anställd ansökt om? Svar: Arbetsgivaren har rätt att skjuta upp en studie­ledighet i sex månader, men får inte neka den. Det är arbetstagaren själv som i sin ansökan anger när och hur studie­ledigheten ska tas ut, men ledigheten måste vara behövlig för…

  • Hur påverkar nya PBL småhus­producenterna?

    Fråga: Vi fick en ny Plan- och bygglag, PBL, den 2 maj i år. Hur påverkar det oss som tillverkar och uppför småhus? Svar: Egentligen inte så mycket. Den största förändringen är nog att de kvalitetsansvariga, KA, byter namn till Kontrollansvariga, samt att kompetenskraven höjs. Gamla KA får fortsätta verka till 2012-12-31, därefter måste alla…

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen.
Trä och Möbelföretagen