Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Frågor & svar / Rätt till företräde?

Rätt till företräde?

Fråga: Har en vikarie på ett 14 månader långt vikariat företrädesrätt till återanställning? I så fall hur länge?

Svar: Ett vikariat är en tidsbegränsad anställningsform och enligt lagen om anställningsskydd (LAS) har en arbetstagare som varit anställd i mer än tolv månader under de senaste tre åren, och där den tidsbegränsade anställningen inte kommer att fortsätta, företrädesrätt till återanställning i den verksamhet där de tidigare varit sysselsatta. Till sådan arbetstagare skall en arbetsgivare, enligt 15§ LAS, ge arbetstagaren besked om att den tidsbegränsade anställningen inte kommer att fortsätta. Sådant besked skall ges en månad innan anställningen upphör. Har arbetstagaren anmält anspråk på företrädesrätt föreligger företrädesrätt till återanställning. Tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen krävs dock, Företrädesrätten gäller från och med den tidpunkt som beskedet lämnades eller skulle ha lämnats och sedan nio månader fram. Regeln om besked är en ordningsföreskrift, så missar arbetsgivaren detta innebär det inte att den tidsbegränsade anställningen inte upphör. Observera att för säsongsanställda gäller andra tidpunkter. För mer detaljerad rådgivning, finns TMF:s regionärer samt kansli tillgängliga på 08-762 72 00.

Katia Storm, jurist

Fråga våra experter! Du ställer frågorna. Vi svarar. Mejla dina frågor till hjalp@tmf.se.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen