Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Personal

Tag-arkiv: Personal

 • Rätt till företräde?

  Fråga: Har en vikarie på ett 14 månader långt vikariat företrädesrätt till återanställning? I så fall hur länge? Svar: Ett vikariat är en tidsbegränsad anställningsform och enligt lagen om anställningsskydd (LAS) har en...

 • Är du tillräckligt attraktiv som arbetsgivare?

  Är du tillräckligt attraktiv som arbetsgivare?

  Alla företag vill vara en efter­traktad arbets­givare. Men hur gör man? V i arbetar i allt ­högre grad för en arbets­givare så länge det passar idén om ett tillfredsställande yrkesliv...

 • Checklistan: Så tar du bäst hand om dina nyanställda

  Hur bär man sig åt för att få nyanställda att trivas? Vi har satt ­samman en checklista som du kan följa vid nyrekryteringar. Kompetenta och ­motiverade med­arbetare är företagens viktigaste resurs och en stark förutsättning för ­lönsamheten. Inom trä- och möbel­industrin behövs de ­närmaste åren flera tusen nya med­arbetare. Och samtidigt som behovet av nya…

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen