Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Strategiskt / Är du tillräckligt attraktiv som arbetsgivare?

Är du tillräckligt attraktiv som arbetsgivare?

Alla företag vill vara en efter­traktad arbets­givare. Men hur gör man?

V i arbetar i allt ­högre grad för en arbets­givare så länge det passar idén om ett tillfredsställande yrkesliv.
– De arbetsgivare som har ­förstått detta är de som blir ­attraktiva, säger ­Therese Malk, försäljningschef på Manpower Professional, som arbetar med konsult- och rekryteringsfrågor. Om man förr arbetade för ett ­företag, kan man i dag säga att man arbetar med ett företag så länge det känns stimulerande.
Undersökningar visar att möjligheten till personlig utveckling och frihet, gemensamma intressen med arbetskamrater och att företaget har värderingar man sympatiserar med, värderas högt av arbetstagarna. Och ­jämställda arbetsplatser upplevs som bättre än de som inte är det.
– En bra chef är också något som gör att positiva rykten om en arbetsplats uppstår.
Hon understryker vikten av att man redan från ­början bestämt sig för vilket slags företag man vill vara.
– Ofta kan det vara klokt att kompetens­utveckla ­kandidater med rätt person­ligheter. Satsa på intern­utbildning, så bidrar detta till nöjda och lojala medarbetare.
Här följer sex saker att ­tänka på om man vill bli en attraktiv arbets­givare.

1. Bygg ­varumärket

Få företag har en ­tydlig strategi kring varu­märkesbyggande. Lyckas man paketera detta på ett sätt som är tydligt och ­lockande, får man också lättare den ­personal man vill ha. Försök att synas i många olika ­kanaler och sociala medier – är du som chef inte hemma på området kanske någon av dina anställda är det?

2. Hitta ­kärnvärdet

När man undersöker vad människor tycker är viktigt på jobbet och i livet, får ett arbete, som känns meningsfullt och där man hjälper andra, höga ­placeringar. Det är därför viktigt att ett företag har sina värderingar ­tydligt formulerade. Vad tror vi på? Vad vill vi förmedla? Vilka vill
vi ha för att matcha vårt bolag?

3. Hyr en konsult

En konsult kan både hjälpa till med att hitta rätt personer och få företaget att framstå som attraktivt för ­specifika målgrupper.

4. Satsa på ­utveckling

Erbjud en arbetsplats med stort ­utrymme för personlig utveckling, och möjligheten att växa som individ, både på och utanför arbetsplatsen. Se till att dina anställda har ett tydligt uppdrag och att de förstår sin roll. Som anställd vill man bli sedd, målsatt och uppföljd. Och förstås, belönad utifrån ­prestation.

5. Bra förmåner

Även här gäller att paketera! Berätta om sådant som kan tyckas självklart: lön, bonus, flexibla arbets­tider, pension och friskvård. Det är inte ­alltid arbets­tagare ­känner till ­vilka förmåner som ­följer med en viss anställning, och ­sådana saker rankas högt. Försök att se individen: den som bor långt bort kanske vill ­kunna arbeta hemifrån ibland, ­medan småbarnsföräldern är intresserad av att kunna ­hämta på dagis i rimlig tid.

6. Kul på jobbet

Gång på gång har det visat sig att arbets­platser som satsar på ­gemensamma fikaraster och som ser till att de anställda har möjlighet att ha trevlig och roligt till­sammans, blir effektivare. Människor som ­arbetar på samma ställe är också ­varandras arbetsmiljö – det är därför viktigt att se till att man får ett gäng som trivs ihop.

Av: Therese Eriksson
Illustration: Maja Modén

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen