Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Checklistan / Checklistan: Så lyckas du med rekryteringen

Checklistan: Så lyckas du med rekryteringen

Att anställa rätt person är ingen lätt match. Många faktorer ska klaffa. Därför är det klokt att lyfta blicken och tänka några år ­framåt. Hur ser ditt företag ut i morgon? Kom ihåg att det ­handlar om en långsiktig investering.

AAtt rekrytera en ny medarbetare är ett stort affärs­beslut. Och precis som med alla andra stora beslut krävs ­noggrant förarbete. En ­viktig del att ­tänka på är hur ditt företag ser ut i framtiden. Är ni på väg att expandera eller gå ihop med ett annat företag? ­Detta kan ha stor ­betydelse för hela företagskulturen och det ­gäller att ha en bild av ­vilka människor som passar in i organisationen. I de flesta fall består själva rekryterings­processen till stor del av intervjuer och att kolla referenser, viktiga moment som man inte får slarva med. Men vad ska man då tänka på? Här följer några punkter som kan vara värdefulla att ta med sig inför rekryteringen.

Gör en grundlig analys

Hur ser verksamheten ut i dag och hur vill du att den ska se ut i framtiden? Beroende på vad som är på gång i er organisation bör man tänka över i vilket ­skede den nya personen kommer in och vilken roll hur han eller hon kommer att ha.

Tänk på att: En nyanställning är en investering i företagets kompetens.

Gör en kravprofil

Sätt upp en klar och tydlig beskrivning av vad som krävs av personen som ska ha tjänsten. Var noga med att skilja på ska-krav och bör-krav. Generellt sätt är det viktigt att inte låsa sig vid kraven. ­Försök skapa balans mellan krav, önske­mål och vad personen bör kunna.

Tänk på att: Det är en ­människa som ska anställas, inte en robot.

Se till helheten

Titta på hur ­kandidaten ska ­komplettera den befintliga personal­styrkan och hur han eller hon ska fungera tillsammans med ­resten av arbetsgruppen.

Tänk på att: En rätt sammansatt personalstyrka är en enorm tillgång.

Fokusera

Vid intervjun är det viktigt att den som intervjuar är fokuserad och ägnar sig helt och hållet åt ­kandidaten. Var nyfiken, ställ frågor, ta ­chansen att få veta så ­mycket som möjligt. Styrkor, svag­heter, visioner, fritidsintressen. ­
Försök komma bakom det som står på CV:n. Be den du ­intervjuar att berätta om vad han eller hon har utfört och varit delaktig i på de tidigare arbets­platserna. Hur upplever han eller hon arbetsplatsen och varumärket?

Tänk på att: Var gärna ­personlig, men undvik att bli för privat.

Utnyttja referenser

Referenser är värdefulla informationskanaler. Använd dem inte till att ­bekräfta det du redan vet. Utnyttja i ­stället möjligheten till att få veta hur den som söker jobb hanterar problem och löser situationer.

Tänk på att: Bedöm helheten, rekommendationer och CV:n.

En platsannons ska väcka intresse och få eventuella kanidater att vilja veta mer. Här är fem tips på hur du kan tänka när du gör en platsannons:

  • Fokusera på det ni erbjuder.
  • Tona ner kraven, tala hellre om målsättningar.
  • Den formella kunskapen är inte alltid det viktigaste.
  • Lyft fram positiva saker med jobbet. Men var ärlig och tydlig med vad det innebär. Det här gör det lättare att nå fram till rätt kandidater.
  • Kopiera inte arbetsbeskrivningen från annonsen du använde förra gången. Saker och ting kan ha förändrats. Tänk på att du söker efter personligheter.
  • Håll det kort – hänvisa till webben för mer ­information.

Av: Kristofer Sandberg

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen