Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Aktuellt / Checklistan / 7 viktiga punkter att tänka på när du rekryterar framtidens arbetskraft

7 viktiga punkter att tänka på när du rekryterar framtidens arbetskraft

Är du arbetsgivare? Ha detta i åtanke när du rekryterar framtidens arbetskraft!

1 Unga väljer helst en arbetsplats som överensstämmer med deras värderingar – miljömedvetenhet och jämställdhet mellan åldrar, kön och etnicitet är frågor som värdesätts högt. Var tydlig med ert engagemang i annonsen.

2 Var tydlig med företagets syfte och hur företaget bidrar i samhället.

3 Ge kontinuerlig feedback och konstruktiv kritik.

4 Sätt individuella och gemensamma mätbara mål i en arbetsgrupp. Unga vill utvecklas och tydligt se vad de bidrar med på arbetsplatsen.

5 Inkludera alla i beslutsprocesser som rör deras arbetsuppgifter och områden. Berätta när företaget går lite sämre, och fira framgångar tillsammans.

6 Satsa på personalvård i allt från fruktkorg i lunchrummet till flexibla arbetstider eller till att de anställda får träna under arbetstid.

7 Var noggrann med arbetsmiljön och var lyhörd för hur de anställda mår. Bland unga är stress och utbrändhet det största orosmomentet i arbetslivet. Över hälften av tjejerna är oroliga och 36 procent av killarna.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen