Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Strategiskt / Så här är din framtida kollega

Så här är din framtida kollega

När unga mellan 15 och 24 år beskriver sig själva hamnar ord som ansvarsfull, omtänksam och ambitiös i topplistan. Kännedomen om den nya generationen är viktig och underlättar när du rekryterar framtidens arbetskraft och kollegor.

Dagens ungdomar beskrivs inte sällan som lata, bortskämda och lättkränkta. Så även i en undersökning som Ungdomsbarometern gjorde 2017 där vuxna mellan 25 och 49 år fick svara på frågan: ”Vilket eller vilka ord skulle du använda för att beskriva unga 2017?”. Sofie Jonsson, kvalitativ analytiker och pressansvarig på Ungdomsbarometern, menar dock att den beskrivningen bör tas med en nypa salt.

Sofie Jonsson, kvalitativ analytiker och pressansvarig på Ungdomsbarometern

Sofie Jonsson, kvalitativ analytiker och pressansvarig på Ungdomsbarometern

– Så har vuxna sagt om yngre i alla tider, det har inget specifikt med dagens ungdomar att göra utan handlar snarare om ett generationsstigma. Sokrates benämnde sin tids ungdomar på ett liknande sätt, säger Sofie Jonsson.

Ungdomsbarometerns rapport ”Perspektiv på dagens unga”, som släpptes i maj, visar i stället att dagens ungdomar är drivna och inkluderande och går att lita på. Den visar också att de har ett behov av att känna sig trygga. Även om de väljer utbildning och arbete efter intresse vill de samtidigt hålla många dörrar öppna. Vid gymnasievalen väljer därför många bort yrkesförberedande utbildningar till förmån för högskoleförberedande. Samtidigt vore det inte irrelevant för dagens unga att gå en yrkesförberedande utbildning – de leder nämligen med stor sannolikhet till en trygg anställning direkt efter gymnasiet.

– I juli infördes på nytt obligatorisk prao för alla elever i åttan och nian. Det är ett superbra sätt för företag, inom exempelvis industrin, att visa vad arbetet går ut på. Om man lyckas stimulera och fånga upp elevernas intressen även i dessa yrkeskategorier kan prao vara en möjlighet till framtida rekrytering.

Oavsett yrkesval vill dagens unga engagera sig och känna sig inkluderade. De har höga krav på arbetsplatsen, som ska vara jämställd och transparent med ett öppet klimat. De vill ha kollegor i olika åldrar, kön och etnisk bakgrund. Och så vill de ha balans mellan arbetsliv och fritid.

– Det betyder inte att de saknar arbetsmoral utan att de värdesätter en balanserad tillvaro. När vi frågar unga hur de vill beskriva vuxna svarar många ”stressade”. Många känner någon som har gått in i väggen, och de är livrädda för att själva hamna där.

Kanske är det en anledning till att unga söker trygghet i arbetslivet, och svaret på varför de föredrar en fast anställning inom statliga eller kommunala verksamheter. Sofie Jonsson berättar att efterfrågan på trygga anställningar, det vill säga tillsvidareanställningar med fast månadslön, har ökat bland unga arbetstagare de senaste 15 åren. Ungdomar i dag vill också ha ett stabilt och tydligt ledarskap och de föredrar att jobba mot mätbara mål.

– Och kanske viktigast av allt är att ge unga konstruktiv feedback.

En klapp på axeln och ett ”bra jobbat” går inte hem längre. De vill veta varför de gjort ett bra jobb och vad som krävs av dem för att de ska utvecklas ännu mer.

TEXT ALEXANDRA VIKSTRÖM

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen