Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Aktuellt / Checklistan / Intrums 5 tips för att försäkra ditt företag mot sena och uteblivna betalningar

Intrums 5 tips för att försäkra ditt företag mot sena och uteblivna betalningar

1. Kolla upp kundernas betalningsmönster

Genom att ta en kreditupplysning på nya kunder får du en tydligare bild av din nya affärspartner och får möjlighet att ta hänsyn till eventuella risker innan du går in i ett nytt avtal.

Omkring 80 procent av företagens kreditförluster sker dock genom befintliga kunder. Att göra kreditupplysningar på företag man redan har en relation med kan vara känsligt, men med en automatisk bevakning är det lätt att hålla sig uppdaterad och agera snabbt om risker uppstår.

2. Fakturera snabbt och rätt

En vanlig orsak till att kunder inte betalar i tid är att någon information saknas eller är ofullständigt formulerad i fakturan. En faktura ska alltid innehålla tydlig och lättöverskådlig information om vilken produkt eller vara som har köpts, vilka betalningsvillkor som gäller och vilka avgifter som tillkommer om kunden inte betalar i tid. Att fakturera så snabbt som möjligt efter att produkten eller tjänsten har köpts ökar också sannolikheten för att betalning görs i tid.

3. Sälj dina fakturor

Att sälja dina fakturor är ett sätt att slippa kreditrisken och säkert veta att du kommer att få betalt inom 30 dagar. Fakturaförsäljning kan användas för alla eller en del av dina fakturor, till exempel i situationer där du vet att risken för kreditförluster är högre än normalt.

4. Använd inkasso för att fånga upp kunden i tid

Genom att samarbeta med ett inkassoföretag får du hjälp att skicka ett krav till kunder som betalar sent. En betalningspåminnelse från ett inkassobolag ökar sannolikheten för att kunden prioriterar just din faktura.

5. Ta fram en krav- och kreditpolicy

Genom att ha en tydlig och nedskriven rutin för hur ditt företag ska agera om en betalning är sen eller uteblir blir det lättare för alla på företaget att veta hur och när man ska vidta åtgärder.

Medlemsförmån:

TMF har ett ramavtal med Intrum för att hjälpa våra medlemsföretag med inkassohantering.

Läs mer på tmf.se/medlemsformaner.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen