Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Aktuellt / Sunda betaltider – en fråga om ett hållbart företagsklimat

Sunda betaltider – en fråga om ett hållbart företagsklimat

Långa avtalade betaltider och sena betalningar är ett stort problem för många företag, inte minst mindre bolag. I en undersökning från 2018 – gjord av kredithanteringsföretaget Intrum – svarade 6 av 10 svenska företag att de blivit ombedda att acceptera längre betaltider än man känner sig bekväm med. Samtidigt svarade drygt vart fjärde företag att sena betalningar har pressat bolagets likviditet, och nära 4 av 10 uppgav att företagets tillväxt hindras av att man inte får betalt i tid.

– År efter år ser vi att långa betaltider och sena betalningar är en vanlig orsak till att svenska små och mellanstora företag drabbas av sinande kassaflöden, och därmed får svårt att investera, växa och anställa, säger Fredrik Backman, vd på Intrum Sverige, ett av Sveriges och Europas största kredithanteringsföretag.

– Har man ett mindre antal kunder och en eller några av de större ber att få betala på 60, 90 eller rentav 120 dagar, kan det vara svårt att svara nej. Samtidigt kan man som mindre företag ha svårare att kunna få extern finansiering från till exempel banker vid kortsiktiga problem med likviditeten, vilket kan göra situationen extra komplicerad.

Utvecklingen på området i Sverige och Europa uppmärksammas löpande genom den årliga rapporten European Payment Report, som undersöker hur SME- företag i 29 europeiska länder påverkas av betaltider.

Intrums nästa European Payment Report

TEXT: CECILIA UHLER FOTO: LENA LARSON

Fredric Backman, Intrum

Fredric Backman, Intrum

presenteras den 11 juni 2019.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen