Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Inblick / Tuffa förhandlingar att vänta

Tuffa förhandlingar att vänta

I september ­inleddes avtals­förhandlingarna 2012 på allvar. Just nu kämpar parterna om att möta varandras krav. Den sista november ska de två första avtalen vara färdiga.

Förhandlingarna ­följer det regelverk som sattes i och med det nya Industriavtalet. I praktiken innebär det att det nya avtal måste förhandlas fram under oktober.
Om parterna inte har ­kommit ­överens då kliver Opo, ­industrins opartiska ­ord­föranden, in och hjälper till. Totalt handlar det om fyra avtal: två tjänste­mannaavtal och två arbetaravtal. Den sista november ska arbetaravtalen vara färdiga. För tjänstemannaavtalen är det 31 december som gäller.
– Vi måste komma ­överens om nya avtalsvillkor. Vi har inga alternativa parter att ­träffa avtal med. På så vis ­skiljer sig det här från en vanlig affärsförhandling, säger David Johnsson, vice vd och förhandlingschef på TMF.

För industrins del finns det tre särskilt viktiga delar av avtalsförhandlingarna: stödjande kollektivavtal, företagsnära lönebildning och verksamhetsanpassad arbetstid.
– Kollektivavtalet måste spegla den verklighet vi lever i och stödja våra medlemmar på den globala marknaden, säger David Johnsson.

Att eftersträva företagsnära lönebildning handlar om att lönen måste ­bestämmas utifrån företagens förutsättningar i kombination med enskilda medarbetares prestationer.
Företagen måste ­också få bättre kontroll över när arbetet ska utföras. Detta för att flexiblare och snabbare kunna anpassa verksamheten.
– Men det är för tidigt att säga något om målen i ­siffror. Det ekonomiska läget är väldigt osäkert, vilket kommer avspeglas i avtalsförhandlingarna. Men vi kämpar stenhårt för att skapa avtal som stärker företagens konkurrenskraft, säger David Johnsson.

Det finns flera skäl till att ­förhandlingarna kan dra ut på tiden.
– Vi är i en allvarlig ekonomisk ­situation. Många företag har ­varslat och fler planerar nedskärningar. Därför är det förvånande och oansvarigt av facken inom industrin och GS att kräva löne­ökningar på 3,7 procent. Var tror de att pengarna finns? Dess­utom har de andra kostnadsdrivande krav som sammantaget motsvarar cirka sex procent, säger David Johnsson.

Av: Cecilia Uhler, Kristofer Sandberg

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen