Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Kollektivavtal

Tag-arkiv: Kollektivavtal

 • Konkurrens kräver flexibel arbetstid

  Konkurrens kräver flexibel arbetstid

  Arbetstidsfrågan är tillsammans med lön en ständigt återkommande och viktig fråga i förhandlingarna mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det lär det bli i även i avtalsförhandlingarna 2016 – åtminstone om vi får tro Eva Glückman, förhandlingschef på TMF, och Tommy Andersson, avtalssekreterare hos hennes motpart, GS-facket.

 • Dags att modernisera avtalen

  Konkurrenskraftiga företag är en förutsättning för att få fart på tillväxten. Men då krävs ett nytt och modernt kollektivavtal.

 • Så ska fler unga få jobb

  Viljan finns men hindren är många. Med ”Kollektivavtal Light” ska det bli lättare att anställa ungdomar. Frågan diskuterades under Almedalen av bland annat Marcus Westdahl (EFG) och företrädare för arbetsmarknadens parter.

 • Tuffa förhandlingar att vänta

  I september ­inleddes avtals­förhandlingarna 2012 på allvar. Just nu kämpar parterna om att möta varandras krav. Den sista november ska de två första avtalen vara färdiga. Förhandlingarna ­följer det regelverk som sattes i och med det nya Industriavtalet. I praktiken innebär det att det nya avtal måste förhandlas fram under oktober. Om parterna inte har ­kommit…

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen