Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Strategiskt / PATENT Hur? Var? Vem?

PATENT Hur? Var? Vem?

Sverige har i hundratals år varit en nation av uppfinnare. Svenska patent har skyddat allt från kullager till Losec. Men har patent samma betydelse nu när allt bara är en googling bort. Och – vem ska söka patent? Vi ger dig några strategiska tips.

Nästan varje entreprenör har någon gång haft känslan: ”Det här är så otroligt bra. Det borde jag ta patent på.” För de flesta stannar det vid en tanke. Men faktum är att det registreras drygt 2 000 nya patent i Sverige varje år.

Även om processen kring att söka ett patent oftast är smidigare än det först verkar, finns det fällor som bör undvikas.

Johan Westberg

Johan Westberg

Är patent det rätta?

Den första frågan att ställa sig är om det är patent man ska söka eller om något annat skydd är bättre för dina immateriella tillgångar.

– Teknologi kan patenteras men den måste vara ny, ha uppfinningshöjd, och kunna tillgodogöras industriellt. För möbler med ny design används i stället designskydd och kanske varumärkesskydd, förklarar Johan Westberg på Patent- och registreringsverket.

– Patentsystemet kom till för att stötta innovation i samhället dels genom att låta uppfinnaren registrera en rättighet och sedan skapa värde och skydd, dels för att underlätta för andra uppfinnare att bygga vidare på teknologier som görs publika, berättar Johan vidare. I patentlagen står det att uppfinningen som avses ska kunna ”tillgodogöras industriellt”. Den ska alltså kunna tillverkas industriellt och även bli likadan varje gång. Därför går det inte att ta patent på ett hantverk, hur finurligt det än må vara.

– En annan viktig förutsättning för att kunna få patent är nyhetskriteriet. Det som man söker patent för får inte vara känt sedan tidigare, säger Johan Westberg, som även berättar att det hos PRV finns en kundtjänst för patentfrågor dit både företagare och allmänhet kan ringa och ställa frågor.

Nyhetsmässigt och industriellt

Det kan framför allt vara värt att ringa våra experter tidigt i processen. Då kan man få veta om den tekniska lösningen uppfyller de grundläggande kriterierna för ett patent. En riktig patentansökan tar ofta upp till två år innan den godkänns eller avslås.

Men oftast får man ett förhandsbesked redan efter sex månader. Johan Westberg påpekar att PRV:s experter jobbar under sekretess. Den hemliga uppfinningen ska inte kunna läcka ut eller hamna i orätta händer.

– Annars är det inte ovanligt att företag som kommer till oss och vill söka patent redan har påbörjat en provförsäljning eller visat upp något på en mässa. Då försvinner nyhetskriteriet och ansökan avslås. Men samtidigt förstår jag att man vill få in pengar för produkten så snabbt som möjligt, säger Johan Westberg som även jobbar mycket med affärsutveckling kring immaterialrätt.

Nyttja patentombud

När man har bestämt sig för att göra en patentansökan så är PRV:s råd att ta in ett patentombud i processen. Det ska vara någon som dels är van att skriva ansökningar men som gärna redan arbetat med patent i den bransch du verkar.

– Ansökan ska både vara tillräckligt bred för att täcka in hela din tekniska lösning. Men samtidigt får ansökan inte vara så bred att den går in på andra patent och därigenom avslås, säger Johan Westberg på PRV.

Hos PRV finns det också statistik som visar att ansökningar gjorda patentombud oftare klarar granskningen och godkänns.

När PRV får in en patentansökan utses en patentingenjör som ska leda processen. Ingenjören ska till exempel se till att all världens patentregister söks igenom så det inte redan finns ett patent som berör ansökan. Dessutom ska det kontrolleras att den den tekniska lösningen är industriell som det sägs i ansökan.

Innehållet i en patentansökan kan som längst hållas hemligt i 18 månader från det att ansökan lämnas in. Kungörelser om ansökningar och om ett godkänt patent publiceras i Svensk Patenttidning. Icke godkända patentansökningar offentliggörs däremot inte.

Att tjäna pengar på sitt patent

Det företag som fått sitt patent godkänt har nu nästa utmaning – att kunna tjäna pengar på sin utmaning och att kunna skydda den från intrång. Huvudregeln är att patent gäller i 20 år. Sedan måste man ha hittat en egen utveckling på sin innovation för att kunna söka ett nytt patent. Och därmed ligga steget före konkurrenterna.

Men det finns också företag som gjort det till sin affärsmodell att licensiera ut sin tekniska lösning och på så sätt få en stadig inkomst.

Förutsättningarna för detta ökar givetvis om man fått patent i fler länder än Sverige.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen