Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Strategiskt / Ny branschstandard för källsortering i bostäder

Ny branschstandard för källsortering i bostäder

Trä- och Möbelföretagen, TMF, har på uppdrag av och i samverkan med sina medlemsföretag inom köksinredning tagit fram en branschstandard motsvarande en miniminivå för källsortering i bostäder. Förutom att uppnå en samsyn kring transparenta krav vill man bidra till en hållbar samhällsutveckling.

– Vi ställde oss frågan ”hur kan köksföretagen bidra till en hållbar samhällsutveckling med fungerande källsortering och återvinning för ökad cirkularitet av material och råvaror?”. Svaret blev att vi kan bidra med kunskap, råd och information genom en gemensam branschstandard som bör följas av alla som berörs – såsom kommuner, köksföretag, bostadsproducenter och arkitekter med flera, säger Sandra Furtenbach, projektledare för arbetet med utveckling av branschstandarden på TMF.

– En standard är en gemensam lösning på ett återkommande problem. Syftet är att skapa enhetliga och transparenta krav som vi kan enas kring. Det ligger ju i allas intresse att undvika missförstånd och anpassningar varje gång, säger Anders Rosenkilde, chef för teknisk utveckling på TMF.

Här hittar du branschstandarden.

Foto Vedum

Foto Vedum

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen