Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Källsortering

Tag-arkiv: Källsortering

  • Ny branschstandard för källsortering i bostäder

    Ny branschstandard för källsortering i bostäder

    Trä- och Möbelföretagen, TMF, har på uppdrag av och i samverkan med sina medlemsföretag inom köksinredning tagit fram en branschstandard motsvarande en miniminivå för källsortering i bostäder. Förutom att uppnå en samsyn kring transparenta krav vill man bidra till en hållbar samhällsutveckling. – Vi ställde oss frågan "hur kan köksföretagen bidra till en hållbar samhällsutveckling…

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen