Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Inblick / Ljus prognos för Sveriges trä- och möbelföretag

Ljus prognos för Sveriges trä- och möbelföretag

Sveriges trä- och möbelföretag väntar sig ökade produktionsvolymer och försäljningspriser. Ett ökande intresse för cirkularitet och hållbarhet driver dessutom upp efterfrågan på svensktillverkade och hållbara småhus samt möbler och inredning. När Trä- och Möbelföretagen, TMF, lanserade sin branschrapport TMF 306 grader den 17 juni lyftes medlemmarnas arbete med hållbarhet fram.

– Rapporten visar att hållbarhet ligger i medlemsföretagens DNA. Till exempel innebär det industriella byggandet av småhus ett mycket effektivt materialutnyttjande och minimalt svinn, säger Robin Ljungar, hållbarhetschef på TMF.

Träindustrikoncernen Derome, med dess bostadsdel, träder fram i branschrapporten. Derome har alltid värdesatt hållbarhet. Ett exempel är det futuristiska projektet One Tonne Life som genomfördes långt innan FN:s hållbarhetsmål sattes upp. Målet var att sänka en familjs koldioxidutsläpp och idag används projektet som inspiration för ett mer energieffektivt och hållbart byggande.

– Som jag ser det förändrar vi byggbranschen och sätter en ny standard för byggandet, säger Anders Carlsson, som är chef för teknik och FoU på Derome.

I rapporten intervjuas även möbelkoncernen Kinnarps, som närapå halverade sina koldioxidutsläpp förra året. Kinnarps nådde alla uppsatta mål som utgår från FN:s hållbarhetsagenda.

TMF prioriterar 11 av FN:s 17 hållbarhetsmål i Agenda 2030. De täcker in både miljömässiga och sociala aspekter. TMF ser optimistiskt på utvecklingen och framtiden för branschen.

– Vi ser ljust på framtiden och vad våra medlemmar kan bidra med. Medlemmarna ligger långt fram, vissa är till och med världsledande. Och vi är stolta över att våra medlemsföretag är en viktig del i pusslet för en mer hållbar framtid, säger David Johnsson, vd för TMF.

Villa Saltö, Varbergshus

Villa Saltö, Varbergshus

Läs mer och ladda ner TMF:s branschrapport

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen