Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Checklistan / Checklistan: Så tar du bäst hand om dina nyanställda

Checklistan: Så tar du bäst hand om dina nyanställda

Hur bär man sig åt för att få nyanställda att trivas?
Vi har satt ­samman en checklista som du kan följa vid nyrekryteringar.

Kompetenta och ­motiverade med­arbetare är företagens viktigaste resurs och en stark förutsättning för ­lönsamheten.
Inom trä- och möbel­industrin behövs de ­närmaste åren flera tusen nya med­arbetare. Och samtidigt som behovet av nya medarbetare är stort, ökar kon­kurrensen med andra industrier.
Det räcker inte längre att vara duktig på att ­rekrytera, man måste ­också få ­personalen att stanna. En väl genomförd introduktion ökar chansen till ett långt samarbete ­mellan ­företaget och den anställde.

Förbered dig väl

 • Utse och informera den som har det praktiska ansvaret för introduktionen. Det kan till exempel vara en förman eller annan arbetsledare.
 • Utse en fadder bland arbets­kamraterna som den nye kan vända sig till med frågor.
 • Skriv ett personligt introduktionsprogram.
 • Se till att arbetsplatsen är i god ordning och välstädad.
 • Informera facket.
 • Skriv ett välkomstbrev med namn på nyckelpersoner, arbetstider, något om företaget, lönerutiner, vissa trivselfrågor, företagsanknuten fritidsverksamhet, och så vidare. Brevet skickas i god tid hem till den nyanställde före den första arbetsdagen.
 • Avsätt tid så att du verkligen kan ta emot och hjälpa företagets nya medarbetare till rätta.

Tänk på att: En bra introduktion förebygger ohälsa och olycksfall.

Första ­arbetsdagen

 • Gå igenom företagets informationsvägar.
 • Gör en rundvandring på företaget.
 • Gå igenom hur arbetet är organiserat på den nyanställdes avdelning.
 • Tänk på att inte trycka in för mycket information under första dagen.
 • Se till att det finns chans att ställa frågor och att en ny ­medarbetare inte blir lämnad helt ensam under de första ­rasterna.
 • Informera om vad som kommer att hända påföljande dag, och kanske även hur man lämpligast tar sig till och från jobbet.

Tänk på att: Den nyanställde kan vara sugen på att få komma igång med själva arbetet så fort som möjligt.

Andra till femte ­arbetsdagen

 • Se till att den ­nyanställde tas om hand även under åter­stoden av ­första veckan.
 • Var uppmärksam på eventuell osäkerhet.
 • Glöm inte grundläggande info om företaget och även ­fackliga frågor.
 • Fråga hur första tiden ­upplevts.

Tänk på att: En väl genomförd introduktion förebygger onödig frånvaro.

Efter en till två ­arbetsveckor

 • Ta kontakt med den nya med­arbetaren för att se om det finns frågor eller problem som ni behöver ta itu med.
 • Ta ett nytt samtal efter ytterligare en månad för att få fler synpunkter från medarbetaren .
 • Glöm inte att den nyanställdes feedback kan ge värdefull information om hur företaget ska bemöta ny ­personal i framtiden.
 • Ställ frågor, ge stöd, visa intresse.

Tänk på att: Informera om mötena i god tid så den anställde hinner förbereda sig.

Uppföljning efter introduktionen

 • Nu tar företagets vanliga rutiner vid, med planerade samtal, åtgärder och utbildning.
 • Fundera på om det är­ ­möjligt att låta den nyanställde ­praktisera några timmar i andra delar av bolaget, för att få en bättre helhetsbild av verksamheten.
 • Glöm inte att välinformerade, kunniga och motiverade med­arbetare skapar goodwill för företaget.

Tänk på att: Så snabbt som möjligt skapa en vi-känsla inom företaget.

Av: Stellan Löfving

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen