Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Strategiskt / Få snurr på kreativiteten

Få snurr på kreativiteten

Vem som helst kan lära sig att bli innovativ. Men det gäller att ha rätt verktyg och ett tydligt mål.

Att jobba systematiskt med innovationer behöver inte vara svårt. Men det är inte säkert att det är något som alla på företaget ska syssla med. Och det sker absolut inte av sig själv.
– Det som ofta saknas hos företag som har identifierat innovation som en viktig faktor att jobba med, är att de inte har tänkt längre än just dit. Det finns ingen plan för hur man ska bli innovativ, säger Gunnar Storfeldt, vd på SIT Scandinavia AB, som hjälper företag att systematisera innovationsprocessen.
Innovationsarbetet måste planeras, genomföras och följas upp på samma sätt som man jobbar med den övriga verksamheten.
– Det handlar inte om att välja ut de mest kreativa medarbetarna och hoppas på det bästa. För att lyckas måste man gå metodiskt till väga och använda en effektiv verktygslåda – och då handlar det om tanke­verktyg – du behöver inte investera i några licenskostnader. Tid och energi är vad det kostar, säger Gunnar ­Storfeldt.
Det utvecklas hela tiden nya modeller, metoder och verktyg för hur man arbeter med innovationer. Här är fem steg i hur man jobbar ­systematiskt med innovationer.

1. Sätt upp mål i förväg

Innovationer sker inte av sig själv. Därför är det viktigt att ha en plan. Det första är att fundera över vilka mål man har med verksamheten. Har man inte det klart för sig, vet man inte heller vad som ska förändras.

2. Fokusera

I nästa fas gäller det att begränsa sitt ­innovationsarbete. Med utgångspunkt från ­verksamhetens mål bestämmer man helt enkelt vilken del av verksamheten som ger bäst effekt att ­innovera.

3. Hur radikala ska ni vara i arbetet?

Systematiskt innovations­arbete kräver insatser i form av både tid och ­resurser. ­Därför ­måste man bestämma vilka risker man är beredd att ta. Det kan mycket väl vara så att vissa idéer är bra, men alldeles för riskfyllda för att genomföra.

4. Konkreta aktiviteter

När man har skapat en plan och vet vilken del av verksamheten man ­måste förnya och hur mycket man ska satsa, är det dags att tala om för de personer som ingår i innovationsgruppen att man vill ha förslag på idéer inom just detta område, ­inget annat. Och nu är det alltså konkreta aktiveteter som gäller. Ansvar och resurser ska fördelas. En vanlig myt är att innovationer sker av sig själv och att man ­hämmar kreativitet genom struktur, fokus och begränsningar. Tvärtom får man genom struktur mer värdeskapande idéer.
Det är också viktigt att inse att alla inte kan vara med. Eftersom många organisationer är operativa måste en stor del av de anställda forsätta leverera.

5. Ta små steg

För de flesta små- och medelstora företagen är det viktigt att ta små steg och hela tiden se så det fungerar och att det skapar värde. Försök integrera innovationsarbetet med den befintlig verksamhet.
Det är vanligt att man i sitt innovationsarbete utgår från en marknadsundersökning som visar vad kunden vill ha. Problemet med det är att även konkurrenterna kan ta fram samma information.
Man måste skapa sig en djupare insikt om kunden och få ett utifrån- och inperspektiv på sin verksamhet.
Då kan man fundera på vad det är kunden behöver.

Personalens kreativitet tas till vara

På ProAros i Västerås var man övertygad om att det gick att dra större nytta av sina medarbetare genom att lyfta fram deras olika kreativa förmågor. Det blev startskottet för en omfattande innovations­satsning i tre delar. Mål­sättningen var att:

  • Skapa en kreativ miljö på alla arbetsplatser
  • Systematisera idéerna
  • Säkra genomförande så att idéer blir verklighet

– Vi är helt övertygade om att alla människor är kreativa och idérika. För att omvandla ­detta till något som även ger mervärden för oss som organisation så krävs det att vi skapar en omgivning som gör att idéerna kan slå rot och senare slå ut i färgsprakande blom, säger Mats Lindskog, utvecklingschef på proAros.
ProAros innovations­system har kompletterats med ­olika typer av utbildningar, innovations­pris samt en webbaserad idébank. Och resultatet har inte låtit ­vänta på sig.
– För en tid sedan fick en medarbetare en idé om att vi skulle starta en gymnasieutbildning i app-programmering. Han skickade in idén och två veckor senare hade vi ett färdigt ­koncept. I höst startar den ­första kullen app-­utvecklare på ­Wijkmanska gymnasiet. ­Detta är bara ett av flera exempel, säger Mats Lindskog.

Av: Kristofer Sandberg
Illustration: Maja Modén

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen