Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Frågor & svar / Hur undviker jag fanérsprickor?

Hur undviker jag fanérsprickor?

Fråga: Ett problem som kan uppträda vid fanéring är att det bildas små sprickor i ytfanéret. Det är väldigt besvärande eftersom de ofta upptäcks sent i processen – i värsta fall ute hos kund. Vad gör man åt fanérsprickor?

Svar: Fanérsprickor brukar visa sig en tid efter limningsoperationen och uppträder ofta parallellt med ytfanérets fiberriktning. Sprickorna orsakas nästan alltid av att fanérets fuktkvot varit för hög vid limningen. Se därför till att fanéren är omsorgsfullt torkade – gärna ner till 5-6 procents fuktkvot. Fanéret kan också ha tillförts för mycket fukt vid limningen, på grund av för hög limpåföring och/eller användning av lim med låg torrhalt. Det är viktigt att inte låta den slutna väntetiden bli för lång då fanéret kan ta upp för mycket fukt från limmet. Fanér som har haft för hög fuktkvot kommer att torka, krympa och efter en visst tid spricka. Problemet blir ofta värre för träslag med stora fuktrörelser och ju
tjockare fanéren är.

Robin Ljungar, branschansvarig för Kök&Bad och Inredningar

Fråga våra experter! Du ställer frågorna. Vi svarar. Mejla dina frågor till hjalp@tmf.se.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen