Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Frågor & svar

Frågor & svar

 • Vad är egentligen formaldehyd?

  Fråga: Det pratas mycket om att möbler och andra limmade produkter kan avge formaldehyd. Vad betyder det? Vad innebär det att en produkt klarar E1? Svar: Formaldehyd är en kemikalie som ingår i bland annat lim och lack. Den är reaktiv, vilket man utnyttjar i till exempel ett karbamidlim där formaldehyden tillsammans med urea fungerar som bindemedel och…

 • Kan vi neka ­föräldraledighet?

  Fråga: Vi har en anställd som vill vara föräldraledig. Den anställde har tidigare under året beviljats föräldraledighet och vi har flera anställda som kommer att vara föräldralediga under samma period. Om vi beviljar ledigheten kommer detta medföra svårigheter i verksamheten. Hur mycket ledighet får den anställde ta ut? Har vi rätt att neka ledighet?  Svar: Möjligheten att…

 • Hur blev avtalen för småhusbranschen?

  Fråga: För ett år sedan var det rabalder kring avtal vid köp av nyproducerade småhus, då Konsumentverket kritiserade branschen. Vad har hänt sedan dess? Svar: TMF, Villaägarna och Konsumentverket har förhandlat fram nya avtalsvillkor – AA12 istället för AA05 – med tillhörande köpeavtal samt en ny överenskommelse om produktionskostnadskalkyl. Dessa nya dokument finns på tmf.se.…

 • Kan onykterhet vara skäl för uppsägning?

  Fråga: Jag har en anställd som nu vid två tillfällen varit berusad på arbetsplatsen. Kan jag på grund av detta säga upp personen? Svar: Onykterhet i tjänsten är en förseelse som kan medföra uppsägning. Som regel krävs dock att förseelsen upprepats för att saklig grund ska kunna föreligga. Av betydelse för bedömningen är även vilka…

 • Rätt till företräde?

  Fråga: Har en vikarie på ett 14 månader långt vikariat företrädesrätt till återanställning? I så fall hur länge? Svar: Ett vikariat är en tidsbegränsad anställningsform och enligt lagen om anställningsskydd (LAS) har en...

 • Hur undviker jag fanérsprickor?

  Fråga: Ett problem som kan uppträda vid fanéring är att det bildas små sprickor i ytfanéret. Det är väldigt besvärande eftersom de ofta upptäcks sent i processen – i värsta fall ute hos kund. Vad gör man åt fanérsprickor? ...

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen