Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Frågor & svar

Frågor & svar

 • Kan onykterhet vara skäl för uppsägning?

  Fråga: Jag har en anställd som nu vid två tillfällen varit berusad på arbetsplatsen. Kan jag på grund av detta säga upp personen? Svar: Onykterhet i tjänsten är en förseelse som kan medföra uppsägning. Som regel krävs dock att förseelsen upprepats för att saklig grund ska kunna föreligga. Av betydelse för bedömningen är även vilka…

 • Rätt till företräde?

  Fråga: Har en vikarie på ett 14 månader långt vikariat företrädesrätt till återanställning? I så fall hur länge? Svar: Ett vikariat är en tidsbegränsad anställningsform och enligt lagen om anställningsskydd (LAS) har en...

 • Hur undviker jag fanérsprickor?

  Fråga: Ett problem som kan uppträda vid fanéring är att det bildas små sprickor i ytfanéret. Det är väldigt besvärande eftersom de ofta upptäcks sent i processen – i värsta fall ute hos kund. Vad gör man åt fanérsprickor? ...

 • Kan jag Möbelfakta-märka en kläd­hängare?

  Fråga: Jag har sett att olika slags möbler märks med Nya Möbelfakta. Kan man även märka till exempel klädhängare, småhyllor eller mindre förvaringsmöbler – saker som finns i mitt sortiment? Svar: Nej, i nuläget finns ingen märkning inom Möbelfakta för de produkt­kategorierna, framförallt ­eftersom det inte finns ­några europeiska standarder som är anpassade för dem.…

 • Okej att kräva hälso­undersökning?

  Fråga: Kan jag kräva att arbetssökande genom går hälsoundersökningar?   Svar: I dagsläget finns ­inget uttryckligt förbud i ­gällande rätt att ­kräva medicinsk undersökning eller drogtest av en arbetssökande. Det finns dock, enligt ­förarbeten till svensk rätt, ut­­talanden som slagit fast att ­narkotikatester i samband med en ­anställning måste ske i ­överensstämmelse med god sed…

 • Vad beror lim­genomslaget på?

  Fråga: Vi fanérar spån­skivor och använder ett ­traditionellt karbamidlim. Ibland händer det att vi får problem med limgenomslag, vad beror det på? Svar: Limgenomslag ­innebär att limmet av olika anledningar tränger genom fanéret och hamnar på ytan. Detta kan ge problem vid lackering och betsning samt orsaka missfärgningar. Det finns flera tänkbara orsaker: för hög…

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen